Porada výchovných poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov a  koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 27. 09. 2017 (streda) so začiatkom o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva, Zádielska 1, Košice.

Program porady nájdete TU.