Týždeň celoživotného poradenstva 20. – 24. novembra 2017

Kariéra správnym smerom“

Kedy: 21. 11. 2017

Čas: 14.00 hod. do 16.00 hod.

Miesto: CPPPaP, Karpatská 8, Košice