Porada riaditeliek MŠ v okrese Košice I.

Pozývame riaditeľky materských škôl v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa phentermine uskutoční dňa 07. 02. 2018 (streda) so začiatkom o 8:30 hod. v priestoroch CPPPaP.

Program porady nájdete .