WEBINÁR pre začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online webinár, ktorý sa uskutoční
dňa 22. apríla 2021 (štvrtok)
so začiatkom od 15:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online prihlasovanie