POZVÁNKA na online pracovné stretnutie VP/KaP a KP ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov/kariérových
poradcov a koordinátorov prevencie
základných a  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 online pracovné stretnutie,
dňa 9. júna 2021 (streda) od 8:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online prihlasovanie