WEBINÁR – „O STRESE BEZ STRESU“ (ako rozpoznať a zvládať stres)

ZRUŠENÉ zo zdravotných dôvodov lektorky. 

Anotácia: Webinár je určený hlavne rodičom, ktorí sú v dnešnej dobe dlhodobo vystavení pôsobeniu stresu. Sú postavení pred otázku ako zvládať stres z vlastných povinností, ale aj ako pomôcť deťom v tom, aby deti zvládali stres, ktorému sú vystavené. Preto sa na webinári budeme venovať  základným informáciám ako sa stres prejavuje u detí a ako môžeme deťom pomôcť zvládať stresujúce situácie. Uvedieme niekoľko námetov ako môžu deti spolu s dospelými zvládať záťažové situácie, ktoré prináša život.

Lektorka: Mgr. Natália KROKAVCOVÁ – psychologička
Termín: 09.03.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 1 hod.
Cieľová skupina: rodičia detí v ZŠ (1. stupeň) v územnej pôsobnosti centra

Počet účastníkov: max. 20

Registrácia (do 08.03.2022 alebo do naplnenia kapacity):  https://forms.gle/6LFJ5o5dodiHEzHD6

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).