WEBINÁR – „Vzdor a negativizmus u dieťaťa predškolského veku“

Anotácia: V príspevku si priblížime vývinové obdobie predškolského veku, jeho hlavne charakteristiky a typické znaky. Ďalej sa zameriame na oblasť vzdoru u deti a hlavne príčiny jeho vzniku. V závere si priblížime stratégie, ktoré nám pomôžu problémové správanie deti riešiť a predchádzať mu.

Lektorka: Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ – psychologička
Termín: 27.04.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Cieľová skupina: pedagógovia a rodičia detí MŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 26.04.2022): https://forms.gle/eLsEs3PjUR82Q94UA

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).