CPP Karpatská 8, Košice

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
Karpatská 8
040 01  Košice

           Kontakt:                e-mail: sekretariat@centrumke.sk
                                                   tel. č.:  055/ 622 66 15
                                                                0902 759 724

PhDr. Mária HORVÁTHOVÁ, PhD.
riaditeľka, psychologička
tel. č.: 055/622 66 15
e-mail: horvathova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 12

PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia, psychologička
tel. č.: 055/68 23 213
e-mail: tancsakova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 21

Mgr. Ivana ANDREJČÁKOVÁ
vedúca oddelenia, psychologička
tel. č.: 055/68 23 203
e-mail: andrejcakova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 2

Mgr. Lenka MITERKOVÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 204
e-mail: miterkova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 3

Mgr. Alica FEDORIŠINOVÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 207
e-mail: fedorisinova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 9

Mgr. Lenka JURČOVÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 207
e-mail: jurcova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 9

Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
kariérový poradca, psychológ
tel. č.: 055/68 23 204
e-mail: litavsky@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 3

Mgr. Miriam ČERVEŇÁKOVÁ. psychologička
tel. č.: 055/68 23 203
e-mail: cervenakova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 2

Mgr. Katarína VARGOVÁ
sociálna pedagogička
tel. č.: 055/68 23 217
e-mail: vargova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 22 

Mgr. Ján LUKČÍK
psychológ
tel. č.: 055/68 23 216
e-mail:lukcik@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 23

Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 217
e-mail: krokavcova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 22

Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 211
e-mail: somorovska@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 14

Mgr. Mária BRAŽINOVÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 211
e-mail: brazinova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 14

Mgr. Barbora MASKAĽOVÁ
psychologička
tel. č.: 055/68 23 216
e-mail: maskalova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 23

Mgr. Valentyna DVIZHONA
logopedička
tel. č.: 055/68 23 212
e-mail: dvizhona@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 1

Mgr. Monika VLADOVÁ
špeciálna pedagogička
tel. č.: 055/68 23 215
e-mail:vladova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 18

Mgr. Michaela CSIZMÁROVÁ
            špeciálna pedagogička           tel. č.: 055/68 23 209
e-mail: csizmarova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 18

Ing. Emília JESENSKÁ
hospodárska a ekonomická agenda
tel. č.: 055/68 23 205
e-mail: jesenska@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 7

Ing. Karina KUBOV
Personálny a mzdový účtovník
tel. č.: 055/68 23 205
e-mail: kubov@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 7

P r i j í m a c i a
k a n c e l á r i a

Michaela ŠPITKOVÁ
sociálna pracovníčka
tel. č.: 055/68 23 208
prízemie – miestnosť č. 10

S e k r e t a r i á t

Mgr. Lucia LIBIČOVÁ
administratívna a sociálna pracovníčka
tel. č.: 055/622 66 15
1. poschodie – miestnosť č. 12

Adriana HUDÁKOVÁ
upratovanie, vrátnica

Igor DZURILLA
údržba, vrátnica