Elokované pracovisko 1 – CPP Tešedíkova 3, Košice – Barca

 E L O K O V A N É    P R A C O V I S  K O     1

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
Tešedíkova  3
040 17  Košice-Barca

      Kontakt:                  e-mail:  centrum1@centrumke.sk
                                        tel. č.:          0903 447 809

Mgr. Gabriela BELKOVÁ
vedúca oddelenia, špeciálna pedagogička
e-mail: belkova@centrumke.sk

PhDr. Martina LACKOVÁ
špeciálna pedagogička
e-mail: lackova@centrumke.sk

Mgr. Dagmar VAGASKÁ
logopedička
e-mail: vagaska@centrumke.sk

Mgr. Dagmar LUKÁČOVÁ
sociálna pracovníčka
e-mail: lukacova@centrumke.sk

Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
                  psychologička                   e-mail: dutko-hasaralejkova@centrumke.sk