Elokované pracovisko 2 – CPP Opatovská cesta 101, Košice

E L O K O V A N É    P R A C O V I S  K O     2

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
Opatovská cesta 101
040 01  Košice

      Kontakt:                  e-mail:  centrum2@centrumke.sk
                                       tel. č.:  0903 504 910

PhDr. Emília NUBEROVÁ
vedúca elokovaného pracoviska, psychologička
e-mail: nuberova@centrumke.sk 

Mgr. Andrea DANKOVÁ
špeciálna pedagogička
e-mail: dankova@centrumke.sk

ThLic. Ľubica FEČKOVÁ, PhD.
špeciálna pedagogička
e-mail: feckova@centrumke.sk 

Mgr. Jana LECHANOVÁ
sociálna pedagogička
e-mail: lechanova@centrumke.sk

Mgr. Štefánia URBANCOVÁ
psychologička
e-mail: urbancova@centrumke.sk

PaedDr. Erika VIŠČOROVÁ
špeciálna pedagogička
e-mail: viscorova@centrumke.sk