Elokované pracovisko 2 – CPP Opatovská cesta 101, Košice

E L O K O V A N É    P R A C O V I S  K O     2

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
Opatovská cesta 101
040 01  Košice

      Kontakt:                  e-mail:  centrum2@centrumke.sk
                                        tel. č.:          0903 504 910

PaedDr. Erika VIŠČOROVÁ
vedúca oddelenia, špeciálna pedagogička
e-mail: viscorova@centrumke.sk

ThLic. Ľubica FEČKOVÁ
špeciálna pedagogička
e-mail: feckova@centrumke.sk

Mgr. Zuzana MAJOROŠOVÁ
špeciálna pedagogička, logopedička
e-mail: majorosova@centrumke.sk

Mgr. Štefánia URBANCOVÁ
psychologička
e-mail: urbancova@centrumke.sk

Mgr. Jana LECHANOVÁ
sociálna pedagogička
e-mail: lechanova@centrumke.sk