Oddelenie poradenstva, terapie a špeciálnej pedagogiky

Z a m e s t n a n c i

PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia, psychologička

     Zaoberá sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých formou Terapie hrou a Filiálnej terapie. Špecializuje sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, za úzkej spolupráce s rodičmi. Zaoberá sa výchovnými problémami, poradenstvom pre rodičov vo výchove. Rovnako sa zameriava na poradenstvo v oblasti karierové vývinu, v oblasti učenia a porúch učenia. Zároveň sa venuje maďarsky hovoriacim klientom.


Mgr. Andrea DANKOVÁ
špeciálna pedagogička


Mgr. Daniela HADBAVNÁ
psychologička


Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
psychologička


Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
psychológ, kariérový poradca


Mgr. Ján LUKČÍK
psychológ


Mgr. Katarína PROKOPOVÁ
špeciálna pedagogička


Mgr. Monika VLADOVÁ
špeciálna pedagogička


Jana MICHĽOVIČ
administratívna a sociálna pracovníčka