Online ponuka

 

REALIZOVANÉ WEBINÁRE
TermínTéma
08.11.2021Diferencované vzdelávanie: práca s heterogénnou skupinou žiakov v rámci jednej triedy
10.-14.01.2022Týždeň online aktivít s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva v Košickom kraji – ZÁŽITKAMI K POVOLANIU
16.02.2022Regulácia emócií u detí predškolského veku – Prečo na regulácii emócií záleží a ako ju rozvíjať?
03.03.2022Vojnový konflikt tak ďaleko a predsa len blízko
16.03.2022Sťažená cesta ku gramotnosti a rodičia, ktorí čítajú deťom len sporadicky
23.03.2022(Self-compassion) Ako byť k sebe dobrý
30.03.2022Školská fóbia, úzkosť a strach u detí
06.04.2022Kyberšikana – pomôžme žiakom byť v online priestore v bezpečí
13.04.2022Dyslexia nie je len o čítaní… (komplexnosť javu)
20.04.2022Komunikácia medzi rodičom a dieťaťom