Online ponuka

Sme v kontakte…

 

Téma: Školská pripravenosť vs. pripravenosť školy

Webinár je určený pre rodičov detí MŠ (rodičia detí v 1. ročníku ZŠ) v územnej pôsobnosti centra

Nástup dieťaťa do školy prináša zmenu v živote dieťaťa a celej rodiny. Počas nášho webináru sa dozviete aké aspekty školskej pripravenosti dieťaťa majú vplyv na úspešný štart v škole a aké faktory môžu ovplyvniť náročnejší priebehu adaptácie dieťaťa v škole. Otvoríme spolu otázku ako je dnešná škola pripravená prijať generáciu „Alfa“ (deti narodené po roku 2010)?

Budeme sa venovať aj tomu, aký prínos má posúdenie školskej pripravenosti dieťaťa v CPPPaP pre dieťa a rodičov a ako prebieha. Zaznejú aj informácie o legislatívnych zmenách v súvislosti s nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Realizované: 28.04.2021 od 15:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Lektorka: Mgr. Natália Krokavcová


Téma: Detský stres

Webinár je určený pre rodičov detí a žiakov MŠ a ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Stres sa nevyhýba ani deťom. Prostredníctvom webinára sa dozviete, čo je príčinou stresu u detí; ako zistiť, že je dieťa vystavené stresu. A pozrieme sa na to, čo môžete ako rodičia urobiť, aby deti zažívali čo najmenej stresu a ako deťom pomôcť zvládnuť stres.

Realizované: 21.04.2021 od 15:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Lektorka: Mgr. Michaela Jacková


Téma: Rozvíjanie sebakontroly u detí

Webinár je určený pre rodičov detí a žiakov MŠ a ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Vo webinári sa dozviete čo je to sebakontrola a prečo je dobré u detí túto schopnosť rozvíjať. Spoločne sa pozrieme na spôsoby, akými môže rodič viesť svoje dieťa k lepšej sebakontrole.

Realizované: 14.04.2021 od 15:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Lektorka: Mgr. Martina Molnárová


Téma: Ako podporiť a rozvíjať hodnoty u detí nielen v online priestore (opakovaná téma)

Cieľová skupina: rodičia a pedagógovia MŠ a ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Ponúkaný webinár bude zameraný na podporu a posilnenie  rodičovských kompetencií. Spoločne sa  pozrieme na na to ako rozvíjať u detí – spoľahlivosť, zodpovednosť, spravodlivosť, empatiu a vľúdnosť. Aké máme ako rodičia možnosti a čo všetko môžeme pri výchove urobiť. 

Realizované: 23.03.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Lenka Jurčová


Téma: Nikto nevie všetko, nebojme sa nevedieť

Úskalia pri domácej príprave nielen detí so ŠVVP počas dištančnej výučby. Motivácia k učeniu, čo je potrebné vziať pri učení do úvahy pri jednotlivých dysfunkciách, s čím musíme rátať, efektívne učenie.

Cieľová skupina: rodičia ZŠ v územnej pôsobnosti centra – najmä rodičia detí so ŠVVP

Realizované:: 10.03.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Monika Vladová – špeciálna pedagogička


Téma: Karanténa pokračuje… Ako to zvládnuť?

Prostredníctvom webinára sa dozviete: Ako sa postarať o seba, zlepšiť vzťah v rodine, spoločné aktivity + režim rodiny, ale aj režim jednotlivých členov (rituály, filmové štvrtky), čo s hraním PC hier (pravidlá, štruktúrovaný čas), konflikty v tomto období, dôležitosť fyzických aktivít.

Cieľová skupina: rodičia ZŠ v územnej pôsobnosti centra.

Realizované: 03.03.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Mária Priputenová


Téma: Ako podporiť a rozvíjať hodnoty u detí nielen v online priestore

Cieľová skupina: rodičia a pedagógovia MŠ a ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Ponúkaný webinár bude zameraný na podporu a posilnenie  rodičovských kompetencií. Spoločne sa  pozrieme na na to ako rozvíjať u detí – spoľahlivosť, zodpovednosť, spravodlivosť, empatiu a vľúdnosť. Aké máme ako rodičia možnosti a čo všetko môžeme pri výchove urobiť. 

Realizované: 11.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Lenka Jurčová


Téma: MULTITASKING alebo prečo je dobre občas odložiť mobil

Záujem o tému: https://forms.gle/1UEWz8DDuZpqmZh46

Cieľová skupina: rodičia a pedagógovia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra

Prostredníctvom webinára sa oboznámite s tým, čo si predstaviť pod pojmom multitasking, aké sú jeho skryté nástrahy a ako môže multitasking nepriaznivo vplývať na rôzne procesy od pozornosti až po proces učenia sa.

Realizované: 17.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Monika Dutko Hasaralejková


Téma: Osobnostný rozvoj a hravé učenie dieťaťa v predškolskom veku

Cieľová skupina: rodičia MŠ v územnej pôsobnosti centra

Predškolské obdobie je najvýznamnejším obdobím formovania osobnosti dieťaťa, jeho emocionálnej a sociálnej oblasti. Všetky aspekty osobnosti sa najviac rozvíjajú počas hry. Hra je pre dieťa tiež prirodzený spôsob ako rozvíjať schopnosti a zručnosti, ktoré potrebuje pre dosiahnutie školskej zrelosti. Sú to percepcia, motorika, reč a myslenie. Ponúkame nápady, ako správnym spôsobom využiť čas a hru s dieťaťom a pripraviť ho na nástup do školy.

Realizované: 04.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorky: PhDr. Beáta Tancsáková  (psychologička) a Mgr. Katarína Prokopová (špeciálna pedagogička)


Téma: Danajské dary (negatívne dôsledky nadania)

Pozrieme sa na niektoré vlastnosti spájané s nadaním a ukážeme si, ako môžu deťom (a nám, čo sa o ne staráme) komplikovať život. Budeme rozprávať o myslení, cítení, prežívaní a správaní a možno sa naučíme trošku lepšie sa navzájom chápať.

cieľová skupina: rodičia a pedagógovia MŠ/ZŠ/SŠ v územnej pôsobnosti centra

Realizované: 03.02.2021 od 15:30 hod.
Lektor: Mgr. Miroslav Litavský – psychológ, kt. sa dlhoročne venuje podpore nadania


Téma: Agresívne dieťa

Systemický prístup riešenia a riešenie problémového dieťaťa v školskom prostredí
cieľová skupina: pedagógovia ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Realizované: 02.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: PhDr. Natália Krížová


Téma: BIOFEEDBACK

cieľová skupina: rodičia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Realizované: 28.01.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Ivana Vojtechovská


Téma: Ako zvládať sociálnu izoláciu detí počas dištančného vzdelávania

cieľová skupina: pedagógovia a rodičia SŠ v územnej pôsobnosti centra

Realizované: 27.01.2021 od 15:30 hod.
Lektor: PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.


Téma: Predsudky a duševné zdravie

cieľová skupina: klienti, pedagógovia, rodičia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Realizované: 17.12.2020 a 14.01.2021
Lektorka: Mgr. Lenka Miterková


Téma: Zvládanie záťažových situácii u pedagógov

cieľová skupina:  pedagógovia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Realizované: 26.11.2020
Lektorka: Mgr. Monika Dutko Hasaralejková