Online ponuka


Týždeň online aktivít s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva
v Košickom kraji –
Z Á Ž I T K A M I     K     P O V O L A N I U
realizované: 10.-14.01.2022


Diferencované vzdelávanie: práca s heterogénnou skupinou žiakov v rámci jednej triedy – Realizované: 08.11.2021

Anotácia: Čo to znamená heterogénna trieda a diferencované vzdelávanie? Ako pracovať s odlišnými potrebami žiakov a s ich odlišnými prejavmi počas vyučovania? Ako na prípravu učiteľa a organizáciu vyučovania podľa skutočných možností žiakov? Existuje nejaká metodická podpora k diferencovanému vzdelávaniu?