Opatrenia CPPPaP – COVID-19

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

     v záujme efektívneho zvládania pandémie COVID – 19  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  na základe platných zákonov, uznesení vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)  vydalo manuál „Školský semafor“, ktorý sumarizuje povinnosti a odporúčania pre prevádzku a činnosť škôl a školských zariadení – vrátane centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) .

     Školský semafor je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR – TU

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  s účinnosťou od 28.02.2022 – prevádzka školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie uskutočňuje okrem rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti v priestoroch CPPPaP Karpatská 8, Košice aj odbornou činnosťou na školách a školských zariadeniach podľa doručených požiadaviek (s ohľadom na/a s dodržaním protipandemických opatrení).

V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia,  v CPPPaP Karpatská 8, Košice platia nasledovné protiepidemické opatrenia:

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu – bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
  • V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie horných dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby, resp. je Vám nariadená karanténa a máte naplánovaný termín odborného vyšetrenia /návštevy v CPPPaP, kontaktujte, prosím, naše zariadenie telefonicky alebo mailom – bude Vám navrhnutý náhradný termín vyšetrenia.
  • Vstup a pobyt v CPPPaP je povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor/rúško – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR, po použití dostupnej dezinfekcie rúk, pri rešpektovaní pravidla R-O-R (respirátor/rúško, odstup, ruky).
  • Vstup do CPPPaP   je povolený len objednaným klientom a ich zákonnému zástupcovi – 1 zákonný zástupca, bez doprovodu ďalších osôb – a to pod podmienkou, že ich epidemiologická anamnéza je v poriadku, čo deklarujú vyplnením Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti, ktoré im poskytne poverený zamestnanec nášho zariadenia.