WEBINÁR – (SELF-COMPASSION) AKO BYŤ K SEBE DOBRÝ

Anotácia: Odpustenie a starostlivosť o seba môžu prispieť k lepšiemu zdraviu, vzťahom a celkovej pohode. Seba-súcit prináša množstvo výhod, vrátane nižšej úrovne úzkosti a depresie. Webinár sa bude zaoberať dôležitosťou sebasúcitu a spôsobmi ako začať zlepšovať vzťah k sebe.

Lektorka: Mgr. Lenka MITERKOVÁ – psychologička
Termín: 23.03.2022  o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci SŠ, rodičia detí SŠ a pedagógovia SŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 22.03.2022): https://forms.gle/D1gJnNvNrKrFGHKVA

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).