WEBINÁR – ŠKOLSKÁ FÓBIA, ÚZKOSŤ A STRACH U DETÍ

Anotácia: Deti s fóbicko-úzkostnou poruchou sa nevedia z emocionálnej bolesti, ktorú prežívajú pri náhlych zmenách či strese vyrozprávať. Nedisponujú adekvátnymi sociálnymi zručnosťami a následne zlyhávajú v kontakte s rovesníkmi, učiteľmi i v bežných denných činnostiach. Nakoľko sa sebahodnota dieťaťa formuje na základe sociálnych vzťahov, dieťa trpí menejcennosťou, neistotou a uzatvára sa. Webinár ponúkne priblíženie tejto problematiky a praktické rady ako s takýmto dieťaťom správne pracovať a komunikovať.

Lektorka: Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ – psychologička
Termín: 30.03.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 1 hod.
Cieľová skupina: pedagógovia a rodičia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 29.03.2022): https://forms.gle/yNkye4LY1VB8m4qE8

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).