WEBINÁR – Vojnový konflikt tak ďaleko a predsa len blízko

Anotácia: Cieľom webinára bude ako viesť bezpečný rozhovor s deťmi na aktuálnu tému.

Lektorka: Mgr. Lenka JURČOVÁ – psychologička
Termín: 03.03.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 1 hod.
Cieľová skupina: pedagógovia a rodičia detí MŠ, ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 03.03.2022 do 14:00 hod.): https://forms.gle/Z8ghznGxeENskufi7

Organizačné pokyny:
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).