Faktúry 2016

Č. došlej faktúryPopisCelková hodnota (s DPH)Id zmluvyId objednávkyČ. faktúryNázov dodávateľaAdresa dodávateľaIČO dodávateľa
180Oprava vchodovej časti budovy CPPPaP1920077/201616070Sekelský JozefJanka Kráľa 37, 06401 Stará Ľubovňa43582206
179Podložky na podlahu172,8081/201616418485B2B Partner, s.r.o.Šulekova 2, 811 06 Bratislava44413467
178Tlačiareň159,5080/20163710701837Nay, a.s.Tuhovská 15, 830 06 Bratislava35739487
177Elektro-zariadenie208,80telefonický3710701817Nay, a.s.Tuhovská 15, 830 06 Bratislava35739487
176IT servis 12/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016075PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
175Interiérové vybavenie118076/20161073491InterStore Group, s.r.o.Kpt. Nalepku 2A, 974 04 Banská Bystrica36675130
174Tvorba web stránky960075/20162016168Lemur, s.r.o.Narcisová 4, 040 11 Košice46332227
173Odborné vzdelávanie zamestnancov200telefonický992016Judr. Kristina PiovarčíováŠtúrova 20, 040 01 Košice42104521
172Interiérové vybavenie68,9072/2016245781Bavynabytok, sw.r.o.Bukovec 259, 739 85 CZ29441102
171Vodné a stočné127,63Zmluva 30-6257/0802121857314Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48 Košice36570460
170Odborná prehliadka zabezpečovacieho systému125,16 48/201620160142AF SPIN s.r.o.Furčianská 95, 040 14 Košice36176966
169Teplo 11/2016 doplatok70,161060122226 1600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
168SF -OČAP153072/201662016Mgr.art. Linda van DalenLipová 5, 040 01 Košice48323152
167SF -OČAP204073/2016161202Monas, s.r.o.Rastislavova 80/2446, 040 01 Košice36474371
166Služby BOZP, PO za 4.Q. 2016151,2Zmluva 3/7/20140216051405Livonec, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
165Hygienické potreby176,04Zmluva o servisnej službe č.313542016028914ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
164Dávkovač vône36Zmluva o servisnej službe č.313542016028911ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
163Interiérové vybavenie11101612130391678Levron s.r.o.Sokola Túmy 743/16, 709 00 Ostrava27850790
162Stravné kupóny1051,2Komisionálna zmluva 11/201464/2016116131525LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava313966 74
161Seminár – Riadiace akty CPPPaP70071/2016244Judr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o.Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrice50341286
160Internet 11/201639,84990040218206791181342Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
159Telefón 11/2016162,38990040218205791186805Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
158IT servis 11/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016082PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
157IT servis 10/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016092PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
156IT servis 9/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016083PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
155IT servis 8/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016096PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
154Teplo 12/2016 zálohová platba886106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
153Projekt „Protidrogová prevencia“ – Tvorba metodickej príručky449069/2016160101134Copyvait, s.r.o.Zupkova 29, 040 01 Košice45382981
152Prezentačný materiál – projekt spoluúčasť64,79070/2016160101135Copyvait, s.r.o.Zupkova 29, 040 01 Košice45382981
151Školenie odborných zamestnancov155067/201621112016Mgr. ján Záskalan – Mind SolutionsTulská 5317/61, 974 04 Banská Bystrica44746741
150Interiérové vybavenie793068/20169281428JYSK, s.r.o.Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava35974133
149Rozhlas a TV92,9Zákon 340/2012 Z.z.08800164330Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina, 845 45 Bratislava47232480
148Vymenná dverí v budove CPPPaP654063/20161601472Špirko, s.r.o.Južná tireda 74, 040 01 Košice31727221
147Úplný testový súbor1615,5057/2016161761Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.Antala Staška 78, 140 00 Praha 426159392
146Interiérové vybavenie166061/20161601227Mgr. Viera Janočková-VERAOkružná 1304/86, 071 01 Michalovce40035263
145Úplný testový súbor176,7058/2016161762Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.Antala Staška 78, 140 00 Praha 426159392
144emWave Pro/Desktop436062/201619112016Mgr. ján Záskalan – Mind SolutionsTulská 5317/61, 974 04 Banská Bystrica44746741
143Interiérové vybavenie421,55060/2016638493Mobelix SK, s.r.o.Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice35903414
142Interiérové vybavenie223,77060/201615747Mobelix SK, s.r.o.Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice35903414
141Výpočtová technika, všeobecný materiál1526,86058/2016981160859Datart International, a.s.Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava60192615
140Školenie odborných zamestnancov550príhláška10160293Edos-Smart, s.r.o.Tematínska 4, 851 05 Bratislava50288334
139Teplo 10/2016 nedoplatok111,47106012222606026000210Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
138Telefón 10/2016135,9990040218206970255578Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
137Internet 10/201639,84990040218202790247793Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
136Projekt „Protidrogová prevencia“ – Psychodiagnostický test82,9055/2016161644Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.Antala Staška 78, 140 00 Praha 426159392
135Prezentačný materiál – projekt spoluúčasť21,95056/2016160100019Ing. Mária Šemráková MA-NIPovažská 18, 040 11 Košice 1135474475
134Elektrická energia 9-11/20163735100000060C02220000696Východoslovenská energetika,a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
133Poistenie hnuteľného majetku109,31054357902507000266Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 82007 Bratislava653501
132Revízia prenosných elektrických spotrebičov284,83033/2016216051283Livonec SK, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
131Hygienické potreby153,9Zmluva o servisnej službe č.313542016025971ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
130Hygienické potreby58,68Zmluva o servisnej službe č.313542016024945ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
129Prezentačný materiál – projekt spoluúčasť213,26053/201620161157Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
128Kancelársky materiál75,22054/201620161139Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
127Teplo 11/2016 zálohová platba797106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
126Interiérové vybavenie508051/20161838372ASKO NábytokPri Prachárni 3, 040 11 Košice35909790
125Projekt „Protidrogová prevencia“ – Psychodiagnostický test77041/20161712016Psychodiagnistika, a.s.Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava31385770
124Projekt „Protidrogová prevencia“ – Psychodiagnostický test188042/2016161474Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.Antala Staška 78, 140 00 Praha 426159392
123Projekt „Protidrogová prevencia“ – časopis8,3039/20163800343244Magnet Press, Slovakia s.r.o.Šustekova 8, 851 04 Bratislava31356958
122Projekt „Protidrogová prevencia“ – časopis38037/2016820170003ADI Servis, s.r.o.Na Nivách 18, 141 00 Praha 428367499
121Projekt „Protidrogová prevencia“- kancelársky materiál19,1052/2016160101520FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
120Licencia – Office Std 2016205,2030/201620161741Exe, a.s.Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 117321450
119Kancelársky materiál648,28046/201620161101Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
118Čistiace potreby65,15047/201620161102Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
117Tonery do tlačiarne1251045/2016160101494FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
116Deratizácia48034/201616613Deratex –ekoUl. Pokroku 16, 040 11 Košice10689877
115Projekt „Protidrogová prevencia“ – knihy31,72043/20161130402401Martinus.sk, s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin36440531
114Projekt „Protidrogová prevencia“- všeobecný materiál79,2044/2016160101493FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
113Projekt „Protidrogová prevencia“ – vypočtová technika15,8050/2016160101495FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
112Teplo 9/2016 doplatok3,8106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
111Poistenie hnuteľného majetku116,3499791985390511013605Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Štúrova 7, 042 70 Košice151700
110Projekt „Protidrogová prevencia“- Arteterap. materiál650049/201620161097Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
108Projekt „Protidrogová prevencia“ – knihy199,43035/20163801626280Panta Rhei, s.r.o.Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder31443923
107Projekt „Protidrogová prevencia“ – notebook434040/20163710249674NAY a.s.Pri Prachárni 6, 040 11 Košice35739487
106Telefón 9/2016271,78990040218201789321810Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
105Internet 9/201639,8499004021820789313410Slovak Telekom, a.sBajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
104Jedálne kupóny1828,74Komis. zmluva 11/201432/2016116108450LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava313966 74
103Hygienické potreby58,68Zmluva o servisnej službe č.31354231/201616021969ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
102Hygienické potreby68,28Zmluva o servisnej službe č.31354231/201616023463ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
101Teplo 10/2016 zálohová platba617106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
100Služby BOZP, PO za 3.Q. 2016151,2Zmluva 3/7/20140216051007Livonec SK, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
99Vodné a stočné106,13Zmluva 30-6257/0802121546942Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48 Košice36570460
98Časopis Rodina a škola19028/2016692016Parentes, vydavateľstvoBernolákova 7, P.O.BOX 17, 902 01 Pezinok44924101
97Náplň do tlačiarne205029/2016160101271FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
96Hygienické potreby123,12Zmluva o servisnej službe č.313542016020199ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
95Miestny poplatok za komunálny odpad180,18Rozhodnutie č.B/2016/06776103416081830Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice691135
94IT servis 5/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016041PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
93Rozhlas a TV111,48Zákon 340/2012 Z.z.08800164330Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina, 845 45 Bratislava47232480
92IT servis 4/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016032PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
91IT servis 7/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016061PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
90Telefón 8/20160,16990040218208788382107Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
89Internet 8/201639,84990040218206788382147Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
88Telefón 8/20165,04990040218208788389980Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
87Oprava digitálneho komunikačného systému3568,8023/20162016077ASTE, spol. s.r.o.Bielocerkevská 4, 040 22 Košice45644594
86Teplo 9/2016 zálohová platba408106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
85Výmenná vchodových dverí1154,08016/2016201615Novoplast, s.r.o.Vodomeracská 1, 040 11 Košice36607380
84Telefón 7/201619,99990040218208787451895Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
83Paušálny poplatok za internet 7/201639,84990040218204787451923Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
82Telefón 7/201629990040218204787451916Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
81Elektrická energia za obdobie 6-8/20163735100000060C02220000696Východoslovenská energetika,a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
80Teplo 8/2016378106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
79Jedálne kupóny2193,06Komis. zmluva 11/201427/2016116083186LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava313966 74
78Modem80,2026/2016160101034FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
76Internet 6/201639,84990040218207786524243Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
75Telefón 6/201619,99990040218207786524205Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
74Telefón 6/201650,18990040218205786524238Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
73IT Servisné služby 6/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016050PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
72Teplo 7/2016 zálohová platba378106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
71Folder – Protokol pre klienta532,08019/201620160395Equilibria, s.r.o.Letná 42, 040 01 Košice36582051
70Služby BOZP, PO za 2.Q. 2016151,2Zmluva 3/7/20140216050618Livonec, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice31730671
69Účastnícky poplatok Woodcock-Johnson IE470025/20162016015Súkromné cetrum PPPaPDolný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry42086809
68Školenie vedúcich zamestnancov860Príhlaška16041OVeS, s.r.o.Veľký Lég 535, 930 37 Lehnice44038712
67Teambuildingové aktivity233,64024/201620160007Andrea Hvizdošová A§HHrabová 285/7, 04431 Sokoľ47139617
66Tonery442022/2016160100859FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
65Teplo 5/2016 nedoplatok25,7106012222606026000205Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
64Služby STP APV155,35R1335/200805590022432IVES KošiceČsl. armády 20, 041 18 Košice162957
63Internet 5/201659,64990040218209785591024Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
62Telefón 5/201661,09990040218204785591005Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
61Telefón 5/201619,99990040218204785590972Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
60Jedálne kupóny2557,38Komis. zmluva 11/201420/2016116061424LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava313966 74
59Časopis PPD25,2018/2016816066VÚDPAPCyprichová 42, 831 05 Bratislava681385
58Teplo 6/2016 zálohová platba378106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
57Miestny poplatok za komunálny odpad180,18Rozhodnutie č.B/2016/06776103416081830Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice691135
56Lektorská činnosť80017/2016160001Dott. Lívia Kvašná, PhD.Cyrila a Metoda 13, 07101 Michalovce 150310283
55Paušálny poplatok za telefón 4/201615,89706084870101010047585Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 235954612
54Oprava elektrického zariadenia52,85013/2016216050437Livonec SK, s.r.o.Krivá 18, 040 01 Košice48121347
53Poplatok za telefón 4/201685,4599004021820784663213Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
52Poplatok za telefón 4/201619,99990040218202784663194Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
51Poplatok za internet 4/201644,83990040218206784663224Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
50Poplatok za internet 2/201639,89990040218208782810008Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
49Doména kpppke.eu35,51  160210611EXO Technologies spol.s.r.o.Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa36485161
48Elektrická energia 3-5/20163735100000060C02220000696Východoslovenská energetika,a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
47Teplo 5/2016 zálohová platba408106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
46Seminár VO150príhlaška1605000741Soft-Gl, s.r.o.Belehradská 1, 040 13 Košice36182214
45Poistenie hnuteľného majetku109,31054357902507000266Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 82007 Bratislava653501
44Deratizácia objektu CPPPaP84011/201616186Deratex-ekoPokroku 16, 040 11 Košice10689877
43Vymenná dverí v budove CPPPaP1164Zmluva o dielo 12/201514/20161600449Špirko, s.r.o.Južná tireda 74, 040 01 Košice31727221
42Tonery109,04Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.20165/20162016024PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
41IT Servisné služby 3/201670Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.201602016023PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
40Paušálny poplatok za telefón 3/201615,89706084870101010047585Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 235954612
39Telefón 3/201619,98990040218201783734290Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
38Internet 3/201639,84990040218209783734333Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
37Telefón 3/201668,57990040218203783734322Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
36Zabezpečenie činnosti BOZP, PO – I.Q.2016155,35Zmluva o poskytovaní služieb 30/3/2016016050035Livonec, s.r.o.Hraničná 13, 058 01 Poprad31730671
35Služba na úseku CO I.Q. 201636Zmluva 3/7/2014016050036Livonec, s.r.o.Hraničná 13, 058 01 Poprad31730671
34Doplatok publikácia VS 201539012/201599754681Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
33Teplo 4/2016 zálohová platba6471060122226010600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
32Jedálne kupóny2557,38Komis. zmluva 11/201410/2016116037348LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava313966 74
31Toner61,7012/2016160100484FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
30Vodné a stočné143,04Zmluva 30-6257/0802121003169Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48 Košice36570460
29Toaletné potreby259,3906/2016160171Reflex- Alžbeta ElexováKomenského 49, 040 01 Košice32457243
28Brožúra pre VS, Zákonník práce1409/201689947097Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271
27Paušálny poplatok za telefón 2/201615,89706084870101010047585Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
26Teplo 2/2016 nedoplatok94,09106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
25Miestny poplatok za komunálny odpad180,18Rozhodnutie č.B/2016/06776103416081830Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice691135
24Náplň do rozmnožovacieho stroja77008/2016160100359Focus computer spol. s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
23Router54,903/20162016015PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
22Kopirovací stroj89704/2016160100342Focus computer spol. s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
21Paušálny poplatok za internet 2/201639,89990040218202782810004Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
20Telefón 2/201629,74990040218208782809978Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
19Paušálny poplatok za telefón 11/201515,89706084870101010047585Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 235954612
19Teplo 3/2016 zálohová platba8271060026000201600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
18Služby Rozhlas a televízia Slovenska112,63Zákon č. 340/2012 Z.z.08800164330Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina, 845 45 Bratislava47232480
17Teplo 1/2016 vyučtovanie124,92106012222606026000201Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
16Telefón 1/201659,32990040218208781887221Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
15Telefón 1/201630,65990040218207781887198Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
13Elektrická energia 1-2/20163735100000060C02220000696Východoslovenská energetika,a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
12Telefón 1/201641,34990040218206781887230Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 12 Bratislava35763469
11Časopis Škola 20162302/201616881430JurisDat-M.MedlenOndavská 8, 821 08 Bratislava 211821973
10Jedálne kupóny1828,74Komis. zmluva 11/20141/2016116015214LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava313966 74
9Kontrola nástenných hydrantov40,8Zmluva 3/7/2014016050009Livonec, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice31730671
8Teplo 2/2016 zálohová platba856106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
7Finančný spravodajca ročník 201512,4607/20155041505342Poradca s.r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503
6Vypracovanie Bezpečnostného projektu300Zmluva o dielo č.1072016CUBS plus, s.r.o.Masarykkova č.21, 040 01 Košice46943404
5Paušálny poplatok za telefón 12/201515,89706084870101010047585Slovanet, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 235954612
4Teplo 1/2016 zálohová platba946106012222601600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
3Internet 12/201541,34990040218205780971643Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
2Telefón 12/201543,43990040218205780971636Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
1Telefón 12/201521,83990040218204780971606Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469