Základné školy

 

P. č.

Názov a sídlo ZŠ

Kontaktný psychológ

E-mailový kontakt

Telefonický kontakt

1.

Bruselská 18
040 13  Košice
Mgr. Daniela HADBAVNÁ
hadbavna@centrumke.sk
055/68 23 216
2.

Hroncova 23
040 01  Košice
PhDr. Ľudmila CAPOVÁ
capova@centrumke.sk
055/68 23 203
3.
Cirkevná ZŠ s MŠ
sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13  Košice
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
priputenova@centrumke.sk
molnarova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
4.
SZŠ
Komenského 2
040 01  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@centrumke.sk
055/68 23 212
5.
Gymnázium a ZŠ s vyuč. jazykom maďarským
Kuzmányho 6
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@centrumke.sk
055/68 23 213
6.
SZŠ
Lermontovova 1
040 01  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
miterkova@centrumke.sk
055/68 23 204
7.
ZŠ s MŠ
Masarykova 19/A
040 01  Košice
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
priputenova@centrumke.sk
molnarova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
8.

Nám. L. Novomeského 2
040 01  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
9.

Park Angelinum 8
040 01  Košice
Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
dutko-hasaralejkova@centrumke.sk
055/68 23 204
10.
SZŠ DIDACTICUS
Palackého 14
040 01  Košice
Mgr. Michaela JACKOVÁ
jackova@centrumke.sk
055/68 23 216
11.

Tomášikova 31
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@centrumke.sk
055/68 23 207