Košický Kariérkový Workshopping

Košický Kariérkový Workshopping

CPP Karpatská 8 pozýva kariérových poradcov a pedagógov škôl Košického kraja na Košický Kariérkový Workshopping. Účastníci si môžu vybrať až z deviatich rozmanitých workshopov v troch paralelných sekciách. Workshopy voľne spája téma rozvoja kariérových zručností žiakov. K tejto téme pristupujeme z troch smerov:

  • poradenský prístup bude zastúpený workshopmi zameranými na inovatívne smery v kariérovom poradenstve,
  • inovatívne aktivity v rámci kariérovej výchovy na školách,
  • rozvoj kariérových kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Workshopy si pre vás pripravili odborníci zo škôl, centier poradenstva a prevencie a  ďalších organizácií, ktoré spája téma rozvoja mládeže. 

Súčasťou podujatia bude panelová diskusia zameraná na tému rozvoja kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v podmienkach bežnej školy. Podobu panelovej diskusie môžete ovplyvniť vlastnými podnetmi a otázkami, ktoré môžete formulovať v rámci online prihlášky a ktoré budú mať panelisti v predstihu k dispozícii. Takisto sa predpokladá v rámci diskusie priestor na divácke otázky, podnety a komentáre. Našim cieľom je identifikovať fungujúce princípy a pozitívne príklady  na ktorých môžu školy pri rozvoji systému kariérovej výchovy a poradenstva stavať.

Podujatie sa uskutoční 06.03.2024 na pôde školy Súkromná SOŠ Ekonomická Košická Akadémia; Tajovského 15. 

Program

Anotácie

PRIHLÁŠKA – prihlásenie možné do 23.02.2024, limit účastníkov na 1 workshop je 20

Kontaktná osoba v prípade otázok:

Mgr. Miroslav Litavský

tel: 055/68 23 204

mail: litavsky@centrumke.sk