B3: Satori alebo Woke? Workshop o otváraní “tretieho oka” kariérového poradcu

Zavádzať nové aktivity v rámci KVaKP v podmienkach bežnej školy môže byť náročné. Poďme radšej skúsiť zmeniť spôsob, ako nazeráme na aktivity, ktoré na školách pre žiakov už robíme. Skúsme v nich (prebudeným a nabudeným pohľadom) odhaliť potenciál pre rozvoj kariérových zručností žiakov. Ukážeme si, ako klasické aktivity modifikovať tak, aby slúžili kariérovému rozvoju. Účastníci budú povzbudení k tomu, aby si nový pohľad aj prakticky vyskúšali a odniesli si z workshopu sériu námetov použiteľných v bežnej praxi na školách. Konečným zámerom workshopu je uľahčiť kariérovým poradcom  zavádzanie inovatívnych metód podpory žiakov na školách.

Lektor: Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPP Karpatská, Košice.

https://centrumke.sk/