PRE ZŠ: Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku podľa Eľkonina 2 – grafémova časť

V školskom roku 2022/2023 otvárame kurz:

 Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 2 -grafémova časť

  • Rozvíjajúci program je určený predovšetkým pre žiakov 1.ročníka ZŠ s ťažkosťami v čítaní, a ostatných žiakov 1.stupňa ZŠ tzv. slabších čitateľov.
  • Cieľom je hravým spôsobom sa zoznámiť s písmenami a čítaním. 
  • Je postavená na fonologickom uvedomovaní si hlások, zvukovej štruktúre slova. V tento časti sa hlásky v slovách nahrádzajú  písmenami. Ide o pochopenie princípu ako  sa z písmen tvoria slová, čo má pozitívny vplyv na rozvoj čítania. Žiaci poznávajú a rozlišujú čo sú samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, spodobovanie. V záverečnej časti sa venujeme čítaniu.
  • Forma stretnutia:skupinová (optimálny počet 4 – 5 žiakov), trvanie jedného stretnutia 50 minút, stretnutia sú realizované v priestoroch CPPPaP pod vedením špeciálnej pedagogičky. Dĺžka programu je 3 – 4 mesiace.
  • Cena potrebného šlabikára je cca 15 euro.

Prihlásiť sa môžete do 30.septembra 2022 cez prihlasovací formulár

Ponuka skupín:
Pondelok v čase 15.00 – 16.00
Štvrtok v čase 14.00 – 15-00


Kontakt:
Mgr. Katarína Prokopová
špeciálna pedagogička
e-mail: prokopova@centrumke.sk