C3: UNIPOC – ako podporiť stredoškolákov so znevýhodnením a umožniť im štúdium na VŠ

Študenti so špecifickými potrebami sú na vysokej škole vítaní! Poradenské centrum UPJŠ, UNIPOC, vám predstaví ako prebieha práca s týmito študentmi a ako im vieme pomôcť v inklúzii do študijného procesu od podania prihlášky po promócie. V rámci workshopu ponúkneme k zamysleniu a diskusii kolegom na stredných školách námety, ako žiakov so znevýhodnením/špeciálnymi potrebami povzbudiť a podporiť tak, aby ich prechod na VŠ bol čo najviac plynulý.

Lektorky: RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. ; Mgr. Lenka Abrinková, PhD.

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/