B1: Rozvoj kariérových kompetencií žiakov ZŠ v oblasti podnikania

Meniaci sa trh práce prináša výhody ľuďom, ktorí ovládajú základy obchodu, financií, manažmentu, marketingu, účtovníctva a informačných technológií. Je v záujme kariérového rastu žiakov ich na to pripravovať, bez ohľadu na to, či budú niekedy v budúcnosti podnikať, viesť firmu, alebo budú zamestnancami. V rámci workshopu si ukážeme vybrané aktivity zo spomínaných oblastí, pomocou ktorých môžeme naštartovať rozvoj žiakov týmto smerom už v rámci kariérového poradenstva a výchovy na základnej škole. 

Lektorka: Mgr. Ing. Alena Derenčényiová

https://kadavinci.edupage.org/