B2: Realita všedných dní alebo zo života kariérovej poradkyne na základnej škole

Praktický seminár o zdieľaní aktivít realizovaných s deťmi na druhom stupni základnej školy. Predstavíme si rôzne nápady a inšpirácie, ktoré sa dajú uskutočniť v prostredí školy. Budeme diskutovať na tému, ako skĺbiť kariérové poradenstvo s učiteľským úväzkom, budovať efektívny systém poradenstva a zabezpečiť jeho udržateľnosť… Otázok je veľa, skúsime si spoločne zodpovedať aspoň niektoré.

Lektorka: Monika Timková, kariérová poradkyňa a učiteľka slovenského jazyka na ZŠ s MŠ MRŠ v Budimíre.

https://zsbudimir.edupage.org/