C2: ASSET program pre stredné školy

Vedecky overený program ASSET je zameraný na sociálne a komunikačné zručnosti pre pracovný život. Spoločnosť Profesia ho v spolupráci s Michigan State University priniesla aj na Slovensko a otestovala v rámci Profesia Labu 2023. Na workshope predstavíme možnosti výuky na strednej škole, pre žiakov so ŠVVP. Na ASSET program nadväzuje pracovný koučing a príprava na letné praxe, ktoré sú vhodnou príležitosťou pre študentov získať prvé pracovné skúsenosti. Počas workshopu si účastníci pozrú súvisiace materiály, zažijú praktickú ukážku a dozvedia sa aj organizačné detaily, ako sa zapojiť do spolupráce v rámci Profesia Labu 2025.

Lektorka: Martina Mladšíková, lektora ASSET programu. 

https://www.sosrdcom.sk/o-profesia-labe/