A2: Rozvoj kariérových zručností pri práci s kartami

Ako naučiť deti, žiakov a študentov hovoriť o sebe? Komunikácia je téma komplikovaná a krásna súčasne. Práca s kartami či už terapeutickými, obrázkovými, náladovými, emocionálnymi, hodnotovými…. „akýmikoľvek“ otvára dvere do duše sebapoznania, poznania názorov ale aj rešpektu a prijatia človeka a jeho jedinečnosti. Karty nám prinášajú

čas na zamyslenie – ako to vlastne Ja sám mám, poukazujú tiež na telesné zmeny, myšlienky aj prežívané pocity. Využitie kariet v praxi pedagógov prináša ideálnu príležitosť trénovať schopnosť načúvať, dôverovať a budovať vzťahy kladením vhodných otázok nielen v školských kolektívoch.

Cieľom workshopu je prakticky zažiť prácu s kartami ako s nimi pracujem pri práci so skupinami, nájsť kľúč k ich používaniu, získať odpovede ktoré hľadám k práci s otázkami, dopriať si čas pre sebarozvoj a rešpektujúcu komunikáciu. Sebapoznanie, komunikácia  a spolupráca patria medzi kľúčové kariérové zručnosti a využitie kariet prináša poradcom a pedagógom efektívny nástroj pre ich rozvoj.

Lektorka: Katarína Hrubošová, sociálna pedagogička, lektorka, kariérová poradkyňa a koučka, CPP Tvrdošín.

https://centrumtvrdosin.sk/