Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Aktuality 


  
Aktuálna ponuka WEBINÁROV

Inšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspirácia

21.01.2021 – Tlačová správa Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SRV tomto náročnom období pracujú odborníci v poradenských zariadeniach nepretržite online

Usmernenie pre klientov v čase od 7. apríla 2021

Vážení rodičia, klienti, pedagógovia,

aktuálne má naše centrum obnovenú prevádzku v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. Naďalej sme tu pre vás a v prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Prezenčne realizujeme individuálne diagnostické psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí a žiakov v rozsahu zohľadňujúcom protiepidemiologické opatrenia. Prosíme vás, aby ste si individuálne vyšetrenie/poradenstvo/terapiu dohodli vopred telefonicky alebo mailovou poštou pri splnení nevyhnutných ochranných opatrení.

Podmienky vstupu do CPPPaP:

  • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • dieťa/žiak MŠ a prvého stupňa ZŠ,
  • žiak druhého stupňa ZŠ a starší, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (klienti nad 10 rok a sprevádzajúce osoby do 65 rokov)
  • osoba, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
  • s použitím respirátora, u detí do 10 rokov prekrytím dýchacích ciest rúškom 

Naďalej z dôvodu ochrany života a zdravia Vás, Vašich detí i našich odborných zamestnancov,  pri poskytovaní odborných činností dodržiavame protiepidemiologické opatrenia,  v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ako aj aktualizovanými usmerneniami Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


 Ultimejt gauč survajvl

Program prežitia nútenej domácej izolácie
(preventívny on-line program)

V prípade záujmu a bližších informácií nás kontaktuje na:
litavsky@centrumke.sk


Pracovný zošit - KUPREV K u P R E V – primárne preventívny program pre deti od 4 do 8 rokov. Cieľom programu je rozvíjať dieťa v rôznych oblastiach, ako je orientácia, chápanie sociálnych a praktických situácií, rozvoj osobnosti dieťaťa v každej oblasti života. Je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Program je rozdelený na 15 tém a pracujú s ním rodičia a dieťa v domácom prostredí pod vedením špeciálneho pedagóga. Témy voľne na seba nadväzujú a program sa môže opakovať podľa potreby dieťaťa.

Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kuprev/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

 

K u P O Z – stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kupoz/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

Aktuality

WEBINÁR pre začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online webinár, ktorý sa uskutoční dňa 22. apríla 2021 (štvrtok) so začiatkom od 15:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online prihlasovanie


Online pracovné stretnutie pre školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov

Pozývame školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 (streda) so začiatkom od 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti


Online pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2021 (streda) so začiatkom od 14:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti