Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….

 

Aktuality

Porada pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl

Pozývame školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   poradu, ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) so začiatkom o 8:30 hod. v priestoroch centra. Online potvrdenie účasti


„Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 2- grafémova časť“

„Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 2- grafémova časť“ – prihlasovanie a bližšie informácie


Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku podľa D.B. Eľkonina

 Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku podľa D.B. Eľkonina – hravou formou rozvíjame predčitateľské zručnosti, jazykové zručnosti – prihlasovanie a bližšie informácie