OZNAM

dňa 20.01.2023 bude naše centrum na Karpatskej 8 v Košiciach
 z technických príčin zatvorené.


Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona
dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému.
Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením v jednom – univerzálnom centre poradenstva a prevencie.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena názvu nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“. Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajšími štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS Košice-Barca na Tešedíkovej ulici 3 a pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Sídlo kmeňového pracoviska je ako doteraz na ulici Karpatská 8, Košice. Zároveň vzniká Elokované pracovisko CPP na ulici Tešedíková 3, Košice-Barca a CPP na ulici Opatovská cesta 101, Košice.  

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Centrum poradenstva a prevencie
Karpatská 8
040 01 Košice

Kontakty a spôsob objednávania nájdete na stránke centra.

  • Naše kontakty:
Elokované pracovisko 1 CPP Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca
mobilný kontakt:  0903 447 809
Elokované pracovisko 2 CPP Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
mobilný kontakt:  0903 504 910

Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….

 

Aktuality

Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023

Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť, dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému. Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti … Continue reading Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023


Pozvánka – Online porada školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov

Pozývame školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   online poradu, ktorá sa uskutoční dňa 5. decembra 2022 (pondelok) so začiatkom o 12:45 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti


WORKSHOP pre kariérových poradcov v Košickom kraji

Pozývame kariérových poradcov základných a  stredných škôl v Košickom kraji na WORKSHOP na tému: Využitie prvkov kariérovej výchovy vo vyučovacích hodinách bez narušenia plnenia obsahového a výkonového štandardu ŠPV. Lektori: PaedDr. Ján KVAK – VÚDPaP Mgr. Petra KAUFHOLDOVÁ, M.A.C.A. – VÚDPaP Termín: 25.11.2022 (piatok) Začiatok: 8.30 hod. – registrácia od 8.15 hod. Miesto:  ZMENA – … Continue reading WORKSHOP pre kariérových poradcov v Košickom kraji