Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Aktuality

Vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine citlivo vnímame, že je potrebné vytvoriť bezpečnú atmosféru pre komunikáciu a kontakt.

V tejto súvislosti sme k dispozícii deťom, žiakom, učiteľom a rodičom v krízových situáciách.
V prípade, že vás táto situácia zasiahla, alebo ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie alebo sa potrebujete poradiť o tom, ako hovoriť o súčasných udalostiach s deťmi neváhajte nás kontaktovať.
Budeme vďační, ak sprostredkujete náš kontakt vašim blízkym, ktorí by to mohli potrebovať.
 

SME TU PRE VÁS.

Môžete nás kontaktovať na našich telefónnych číslach a e-mailových adresách
a zároveň sme vám k dispozícii každý pracovný deň  v  čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.
na mobilnom tel. čísle: 0902 759 724

Do pozornosti dávame linky pomoci:
Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

Sledujte aj podstránky VÚDPaP a MŠVVaŠ:
VÚDPAP – krízová intervencia
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva – Facebook
Psychologický manuál k vojne na Ukrajine

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….

 

Aktuality

Porada pre školských psychológov ZŠ a SŠ a koordinátorov SŠ

Pozývame školských psychológov základných a  stredných škôl a koordinátorov prevencie stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční prezenčne dňa 29. apríla 2022 (piatok) so začiatkom o 8:00 hod. v priestoroch centra. Online potvrdenie účasti


LINKA PODPORY PRE UČITEĽOV

  Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).   Linka podpory pre učiteľov už od septembra 2021 ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách. Na Linke pracujú … Continue reading LINKA PODPORY PRE UČITEĽOV


POMOC UKRAJINE

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , dáva do pozornosti materiály, ktoré prevenčne upozorňujú na obchodovanie s ľuďmi. Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – SK Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – UA Materiál Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ohrozenia detí súvisiacich s migráciou … Continue reading POMOC UKRAJINE