Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….

 

Aktuality

Pozvánka – Online porada školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov

Pozývame školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   online poradu, ktorá sa uskutoční dňa 5. decembra 2022 (pondelok) so začiatkom o 12:45 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti


WORKSHOP pre kariérových poradcov v Košickom kraji

Pozývame kariérových poradcov základných a  stredných škôl v Košickom kraji na WORKSHOP na tému: Využitie prvkov kariérovej výchovy vo vyučovacích hodinách bez narušenia plnenia obsahového a výkonového štandardu ŠPV. Lektori: PaedDr. Ján KVAK – VÚDPaP Mgr. Petra KAUFHOLDOVÁ, M.A.C.A. – VÚDPaP Termín: 25.11.2022 (piatok) Začiatok: 8.30 hod. – registrácia od 8.15 hod. Miesto:  ZMENA – … Continue reading WORKSHOP pre kariérových poradcov v Košickom kraji


Porada pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl

Pozývame školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   poradu, ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) so začiatkom o 8:30 hod. v priestoroch centra. Online potvrdenie účasti