Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Aktuality

 

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

     v záujme efektívneho zvládania pandémie COVID – 19  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  na základe platných zákonov, uznesení vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)  vydalo manuál „Školský semafor“, ktorý sumarizuje povinnosti a odporúčania pre prevádzku a činnosť škôl a školských zariadení – vrátane centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) .

     Školský semafor je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR – verzia 1.6. aktualizovaná k 26.11.2021 – TU

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810 zo dňa 25.11.2021, sa s účinnosťou od 29.11.2021 prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie  (t.j. i CPPPaP) uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia,  v CPPPaP Karpatská 8, Košice platia nasledovné protiepidemické opatrenia:

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu – bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
  • V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie horných dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby, resp. je Vám nariadená karanténa a máte naplánovaný termín odborného vyšetrenia /návštevy v CPPPaP, kontaktujte, prosím, naše zariadenie telefonicky alebo mailom – bude Vám navrhnutý náhradný termín vyšetrenia.
  • Vstup a pobyt v CPPPaP je povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor/rúško – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR, po použití dostupnej dezinfekcie rúk, pri rešpektovaní pravidla R-O-R (respirátor/rúško, odstup, ruky).
  • Vstup do CPPPaP   je povolený len objednaným klientom a ich zákonnému zástupcovi – 1 zákonný zástupca, bez doprovodu ďalších osôb – a to pod podmienkou, že ich epidemiologická anamnéza je v poriadku, čo deklarujú vyplnením Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti, ktoré im poskytne poverený zamestnanec nášho zariadenia.
  • Cudzím osobám je vstup do CPPPaP zakázaný. So súhlasom riaditeľky CPPPaP môže byť umožnený osobám v režime OP – očkovaný,  prekonaný.

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….


K u P O Z – stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kupoz/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

Pracovný zošit - KUPREV

K u P R E V – cieľom programu je rozvíjať dieťa v rôznych oblastiach, ako je orientácia, chápanie sociálnych a praktických situácií, rozvoj osobnosti dieťaťa v každej oblasti života. Je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Program je rozdelený na 15 tém a pracujú s ním rodičia a dieťa v domácom prostredí pod vedením špeciálneho pedagóga. Témy voľne na seba nadväzujú a program sa môže opakovať podľa potreby dieťaťa.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kuprev/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

 

 

Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Odborný zamestnanec – ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec – ŠPECIÁLNY PEDAGÓG nájdete TU.


Online 2. stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online 2. pracovné stretnutie pre začínajúcich VP a KP, ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2022 (utorok) so začiatkom od 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti    


Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K (ďalej len NL). Národná linka poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu pre deti ohrozené násilím bezplatne formou chatu na adrese www.viacakonick.sk, e-mailom na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk alebo cez mobilnú aplikáciu „Viac ako ni(c)k“  24 hodín 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc … Continue reading Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K