Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona
dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému.
Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením v jednom – univerzálnom centre poradenstva a prevencie.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena názvu nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“. Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajšími štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS Košice-Barca na Tešedíkovej ulici 3 a pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Sídlo kmeňového pracoviska je ako doteraz na ulici Karpatská 8, Košice. Zároveň vzniká Elokované pracovisko CPP na ulici Tešedíková 3, Košice-Barca a CPP na ulici Opatovská cesta 101, Košice.  

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023: 

Centrum poradenstva a prevencie
Karpatská 8
040 01 Košice

Kontakty a spôsob objednávania nájdete na stránke centra.

  • Naše kontakty:
Elokované pracovisko 1 CPP Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca
mobilný kontakt:  0903 447 809
Elokované pracovisko 2 CPP Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
mobilný kontakt:  0903 504 910

Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….


Aktuality

Pozvánka: Pracovné stretnutie k školským podporným tímom

Pozývame školských psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnídňa 11.04.2024 (štvrtok)so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch CPP, Karpatská 8. Online potvrdenie účasti


Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie riaditeľov MŠ

Pozývame riaditeľov materských škôl v územnej pôsobnosti centra na metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.02.2024 (streda) so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra. Online potvrdenie účasti


Týždeň kariéry 2023 – ocenenie CPP, Karpatská 8

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa aj v roku 2023 rozhodlo oceniť najinšpiratívnejšie aktivity zapojené do Týždňa kariéry. Ocenené bolo aj naše CPP, Karpatská 8, Košice za webinár o efektívnom využití edukačných a kariérových veľtrhov v rámci kariérovej výchovy a poradenstva na školách. Pre zobrazenie celého článku kliknite na odkaz.