Zmluvy

  • V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, sú uzatvorené zmluvy  uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.