A3: Štartovacia čiara vs. kariérny úspech

Pozývame vás zažiť aktivitu zameranú na porozumenie možnostiam a obmedzeniam žiakov v školskom prostredí, ktoré ovplyvňujú ich kariérové zameranie. Prostredníctvom tejto aktivity sa môžeme naučiť lepšie sa vcítiť do rôznych pozícií, situácií a okolností, v ktorých sa žiaci ocitajú a môžu ocitnúť.

Lektor: Richard Vojtas, psychológ a kariérový poradca, CPP Spišská Nová Ves

https://cppsnv.eu/