Category Archives: Aktuality

DEŇ BOJA PROTI AIDS

Na Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach sa bude 01.12.2023 konať celoškolská aktivita „Deň boja proti AIDS“. O prednášky je každoročne veľký záujem zo strany študentov, ktorým sú ponúknuté komplexné informácie k problematike AIDS, drogovým závislostiam a drogovej trestnej činnosti.

Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní a výchovných poradcov stredných škôl

Pozývame výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 13.10.2023 (piatok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach na Zádielskej 1222/1, Košice.

Online potvrdenie účasti