Category Archives: Pre pedagógov

LINKA PODPORY PRE UČITEĽOV

 
Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).
 
Linka podpory pre učiteľov už od septembra 2021 ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách.
👍 Na Linke pracujú skúsení odborníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a poradenstva.
❓ Doteraz sa učitelia najčastejšie obracali na Linku s témami, ktoré súviseli s:
• pandémiou COVID-19 a jej sekundárnymi následkami (8,1%)
• pracovnou vyťaženosťou a pocitmi tlaku na výkon (7,7%)
• partnerskými a rodinnými vzťahmi (6,5%)
• stresom (6,3%)
• frustráciou (6,1%)
• duševnými ťažkosťami (5,9%)
• syndrómom vyhorenia (4,9%)…
 
Vzhľadom na konflikt na Ukrajine, je pravdepodobné že táto situácia negatívne dolieha aj na učiteľov. Ak potrebujete aj vy poradiť, obráťte sa na Linku.
 
📍 Linka podpory pre učiteľov
Telefonická poradňa:
☎️ 0800221323 (pondelok až piatok, 15.00 – 20.00)
 
E-mailová poradňa:
📧 linkapreucitelov@mpc-edu.sk

 

POMOC UKRAJINE

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , dáva do pozornosti materiály, ktoré prevenčne upozorňujú na obchodovanie s ľuďmi.

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – SK

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – UA

Materiál Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ohrozenia detí súvisiacich s migráciou na Slovensku)

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným znevýhodnením – pre využitie v teréne nájdete na:
https://www.rpsp.eu/publikacie/

 alebo

http://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2022/03/karticky_2.pdf

  •  k dispozícii je web stránka : www.ua.gov.sk so základnými informáciami pre cudzincov (azyl, zamestnanie, OSĽ), s dôležitými informáciami pre utečencov UA
  • www.pomocpreukrajinu.sk  (možnosti ubytovania)
  • k dispozícii je NLP 0800 800 818, zabezpečená komunikácia v UA jazyku, prevádzku zabezpečuje SKCH, t.j. teda odborníci v oblasti pomoci a podpory OSĽ

Online 2. stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  ZŠ a SŠ
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online 2. pracovné stretnutie pre začínajúcich VP a KP, ktoré sa uskutoční
dňa 18. januára 2022 (utorok)
so začiatkom od 15:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti

 

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K (ďalej len NL).

Národná linka poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu pre deti ohrozené násilím bezplatne formou chatu na adrese www.viacakonick.sk, e-mailom na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk alebo cez mobilnú aplikáciu „Viac ako ni(c)k“  24 hodín 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc alebo podporu. Linka je neanonymná/anonymná – vzhľadom k okolnostiam.  

 

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom – získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou. Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.

TLAČOVÁ SPRÁVA: TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR