Category Archives: Pre pedagógov

WORKSHOP pre kariérových poradcov v Košickom kraji

Pozývame kariérových poradcov základných a  stredných škôl v Košickom kraji na

WORKSHOP na tému: Využitie prvkov kariérovej výchovy vo vyučovacích hodinách bez narušenia plnenia obsahového a výkonového štandardu ŠPV.

Lektori:
PaedDr. Ján KVAK – VÚDPaP
Mgr. Petra KAUFHOLDOVÁ, M.A.C.A. – VÚDPaP

Termín: 25.11.2022 (piatok)
Začiatok: 8.30 hod. – registrácia od 8.15 hod.
Miesto:  ZMENA – CPPPaP Karpatská 8, Košice
Registrácia: Online potvrdenie účasti

LINKA PODPORY PRE UČITEĽOV

 
Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).
 
Linka podpory pre učiteľov už od septembra 2021 ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách.
? Na Linke pracujú skúsení odborníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a poradenstva.
❓ Doteraz sa učitelia najčastejšie obracali na Linku s témami, ktoré súviseli s:
• pandémiou COVID-19 a jej sekundárnymi následkami (8,1%)
• pracovnou vyťaženosťou a pocitmi tlaku na výkon (7,7%)
• partnerskými a rodinnými vzťahmi (6,5%)
• stresom (6,3%)
• frustráciou (6,1%)
• duševnými ťažkosťami (5,9%)
• syndrómom vyhorenia (4,9%)…
 
Vzhľadom na konflikt na Ukrajine, je pravdepodobné že táto situácia negatívne dolieha aj na učiteľov. Ak potrebujete aj vy poradiť, obráťte sa na Linku.
 
? Linka podpory pre učiteľov
Telefonická poradňa:
☎️ 0800221323 (pondelok až piatok, 15.00 – 20.00)
 
E-mailová poradňa:
? linkapreucitelov@mpc-edu.sk

 

POMOC UKRAJINE

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , dáva do pozornosti materiály, ktoré prevenčne upozorňujú na obchodovanie s ľuďmi.

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – SK

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – UA

Materiál Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ohrozenia detí súvisiacich s migráciou na Slovensku)

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným znevýhodnením – pre využitie v teréne nájdete na:
https://www.rpsp.eu/publikacie/

 alebo

http://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2022/03/karticky_2.pdf

  •  k dispozícii je web stránka : www.ua.gov.sk so základnými informáciami pre cudzincov (azyl, zamestnanie, OSĽ), s dôležitými informáciami pre utečencov UA
  • www.pomocpreukrajinu.sk  (možnosti ubytovania)
  • k dispozícii je NLP 0800 800 818, zabezpečená komunikácia v UA jazyku, prevádzku zabezpečuje SKCH, t.j. teda odborníci v oblasti pomoci a podpory OSĽ