Pre rodičov

   

Ako pracovať s dieťaťom s VPU v domácom prostredí

 

 

 

 

 

 

Príbehy z peračníka maľované čítanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

Podporný program pre mladších žiakov
„Ako pomôcť s čítaním…“

 

 

 

 

 

 

Podporný program pre mladších žiakov
„Ako pomôcť s čítaním…“

Pracovné listy

 

 

 

 

 

 

Hravé osvojovanie písmen

Poznávame písmena hrou pre žiakov 1. ročníka ZŠ

 

 

 

 

 

Ako pripraviť predškoláka na čítanie
alebo
Ako predchádzať ťažkostiam v čítaní a písaní

 

 

 

 

Príloha

Ako pripraviť predškoláka na čítanie
alebo
Ako predchádzať ťažkostiam v čítaní a písaní

 

 

 


K u P O Z – stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kupoz/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

 

Pracovný zošit - KUPREV

K u P R E V – cieľom programu je rozvíjať dieťa v rôznych oblastiach, ako je orientácia, chápanie sociálnych a praktických situácií, rozvoj osobnosti dieťaťa v každej oblasti života. Je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Program je rozdelený na 15 tém a pracujú s ním rodičia a dieťa v domácom prostredí pod vedením špeciálneho pedagóga. Témy voľne na seba nadväzujú a program sa môže opakovať podľa potreby dieťaťa.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kuprev/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk