Materské školy

P. č.

Názov a sídlo MŠ

Kontaktný psychológ

E-mailový kontakt

Telefonický kontakt

1.

B. Němcovej 4
0
40 01  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
2.

Belehradská 6
040 13  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@centrumke.sk
055/68 23 207
3.
MŠ „U veselých medvedíkov“
Budanova 6
040 01  Košice
Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
dutko-hasaralejkova@centrumke.sk
055/68 23 204
4.

Budapeštianska 1
040 13  Košice
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ

Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
priputenova@centrumke.sk
molnarova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
5.

Budapeštianska 3
040 13  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
6.

Čínska 24
040 13  Košice
Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ
vojtechovska@centrumke.sk
055/68 23 203
7.

Havanská 26
040 13  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
miterkova@centrumke.sk
055/68 23 204
8.

Hrnčiarska 1
040 01  Košice
Mgr. Daniela HADBAVNÁ
hadbavna@centrumke.sk
055/68 23 216
9.

Jarná 4
040 01 Košice
Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
krokavcova@centrumke.sk
055/68 23 212
10.
Cirkevná ZŠ s MŠ
sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13  Košice 
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
priputenova@centrumke.sk
molnarova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
11.

Juhoslovanská 4
040 13  Košice
Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
dutko-hasaralejkova@centrumke.sk
055/68 23 204
12.
SMŠ
Mánesova 23
040 01  Košice
Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ
vojtechovska@centrumke.sk
055/68 23 203
13.
ZŠ s MŠ
Masarykova 19/A
040 01  Košice
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
priputenova@centrumke.sk
molnarova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
14.
Cirkevná MŠ bl. Imeldy
Moyzesova 8
040 01  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
15.

Obrancov mieru 16
040 01  Košice
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
priputenova@centrumke.sk
molnarova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
16.

Obrancov mieru 20
0
40 01  Košice
Mgr. Michaela JACKOVÁ
jackova@centrumke.sk
055/68 23 216
17.

Park Angelinum 7
040 01  Košice
Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
dutko-hasaralejkova@centrumke.sk
055/68 23 204
18.

Park mládeže 4
040 01  Košice
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
Mgr. Mária PRIPUTENOVÁ
molnarova@centrumke.sk
priputenova@centrumke.sk
055/68 23 217
055/68 23 217
19.

Polianska 4
040 01  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
miterkova@centrumke.sk
055/68 23 204
20.

Rumanova 4
040 01  Košice
Mgr. Daniela HADBAVNÁ
hadbavna@centrumke.sk
055/68 23 216
21.
SMŠ Pro Pueris
Stará baštová 11
040 01  Košice
Mgr. Michaela JACKOVÁ
jackova@centrumke.sk
055/68 23 216
22.
SMŠ
Tatranská 10
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@centrumke.sk
055/68 23 213
23.
SMŠ
Créme de la créme
Štúrova 44
040 01  Košice
Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
krokavcova@centrumke.sk
055/68 23 212
24.
SMŠ Vilôčka
Vencová 4
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@centrumke.sk
055/68 23 207
25.

Watsonova 2
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@centrumke.sk
055/68 23 207
26.
MŠ – Óvoda
Zádielska 4
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@centrumke.sk
055/68 23 213

0