Aktuality pre deti a mládež

Kariérové poradenstvo

Kontaktná osoba Mgr. Miroslav Litavský tel. č.: 055/68 23 212 e-mail: litavsky@centrumke.sk

Pokračovanie článku


Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“.

Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“. Cieľovou vzorkou sú dospelí nad 18 rokov: rodičia, ale aj dospelí, ktorí rodičmi nie sú. V súvislosti so situáciou ohľadom COVID-19 v našej krajine by sme radi aj s Vašou pomocou realizovali výskum, ktorého cieľom je zmapovať obraz Vášho života v aktuálnom čase a v čase, keď bol … Continue reading Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“.

Pokračovanie článku


Prevádzkové pokyny v šk. roku 2020/2021

Prevádzkové pokyny pre CPPPaP Karpatská 8, Košice na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov v školskom roku 2020/2021

Pokračovanie článku


Informácie pre deti a mládež

Buď dobrým priateľom

Nadviazanie priateľstva je jedna vec, ale udržiavanie úcty a dôvery prieteľov je vec druhá. Priateľstvo nie je statické, ale stále sa mení, je ako dúha, rôznorodé. Priateľov si vyberáme sami a musíme sa neustále snažiť, aby sme si ich zaslúžili.

Priateľstvo sa vyvíja pomaly. Malé deti sú egocentrické, nechcú sa deliť o hračky, do 4 – 5 rokov sa hrajú vedľa seba, nie spoločne. Až postupne sa začínajú zbližovať, vyberajú si priateľov zo spolužiakov, z detí v krúžku, na ihrisku, a pod. Čím je dieťa menej závislé na rodičovi, tým viac jeho priatelia pochádzajú zo širšieho okolia – vyberajú si ich na základe spoločných záujmov, veku, blízkosti, ktoré priateľstvo ovplyvňujú.

Zo začiatku sa dopúšťajú chýb pri výbere. Keď jedna strana ukončí priateľstvo, nechápu prečo, majú pocit ublíženia, sú urazené, nenávidia.

Počas dospievania a ranej dospelosti sú vrstovníci najdôležitejší, rovnako aj postavenie v skupine je veľmi dôležité. Emóciami nabitý stav sa prenáša do priateľstva a spôsobuje nestabilitu – najlepší priatelia sú z jedného dňa na druhý najhorší nepriatelia. A pretože sociálne zručnosti pokryvkávajú za túžbou mať priateľov, vzťahy sa niekedy vyvíjajú veľmi bolestne. V tomto období sa vytvárajú mimoriadne blízke, úzko zviazané a silné priateľstvá na celý život.

Nadviazanie a najmä udržanie priateľstva vyžaduje úsilie a mať osvojené isté zručnosti. Ako teda pestovať priateľstvo?

 • Základom je, aby ste boli k sebe navzájom vždy úprimní, tolerantní a trpezliví. Malo by platiť : Spolu v dobrom aj v zlom.
 • V priateľstve tiež platí: „Nerob iným, čo nechceš, aby robili tebe.“ Nesnaž sa priateľov meniť.
 • Naprav nezhody – keď niekoho dobre poznáš, vieš presne ako ho môžeš povzbudiť, ale tiež aj zraniť. Pozor si na to treba dať, najmä ak cítiš napätie medzi vami. Byť úprimný neznamená byť krutý. Ak urobíš chybu, ospravedlň sa, nečakaj, kým to urobí ten druhý.
 • Nájdi si čas na reálny kontakt s priateľmi (platí to aj na členov rodiny, partnerov/-ky), aby si udržiaval svoj vzťah s nimi. Nepovažuj vaše priateľstvo za samozrejmé a garantované. Dobrý priateľ prejavuje záujem o druhého.
 • Neočakávaj a nepredpokladaj – ak prejavuješ priateľstvo určitým spôsobom, nemal by si nevyhnutne očakávať to isté od tvojich priateľov, zmeň svoje očakávania. Nepredpokladaj, čo si tvoji priatelia myslia, radšej sa opýtaj .
 • Nerozluční priatelia majú spravidla niečo spoločné – rovnaký hudobný štýl, láska k divadlu, tancu, knihám, športu alebo akýkoľvek spoločný koníček.
 • Je fajn mať niekoho komu sa môžeš vyrozprávať zo svojich starostí a radostí, ale nezabudni aj načúvať, vcítiť sa do problémov priateľa. Prejav záujem, nehovor len o sebe.
 • Priatelia by mali byť na „rovnakej vlnovej dĺžke“. Ak sa jeden bude snažiť a druhý na to kašľať, jeden iba dávať a druhý iba brať, priateľstvo sa rozpadne. Niekedy sa môže stať, že aj keď sa budeš snažiť priateľstvo zachovať, rovnako nevydrží.
 • Nie je dôležité priateľa mať, ale ním aj byť.

Aby si sa vyhol nezhodám v priateľstve, začni akceptovať to, že zmeniť môžeš iba seba. A takmer vždy je náprava priateľstva nápravou seba. Buď takým priateľom, akého by si chcel mať 🙂

Mať priateľov, to povznáša dušu. Väčšmi však povznáša byť priateľom.
Richard Wagner

Spracovala: Mgr. M. Jacková

 

Adaptácia žiakov na strednú školu

 

Nástup na strednú školu prináša množstvo nového a tak isto aj určité zmeny. Žiak sa na strednej škole stáva študentom. Je to ďalší veľký a dôležitý krok pre mladého človeka. S novou školou teda prichádza aj iný spôsob fungovania. Aké zmeny sa to vlastne dejú? Čo všetko nové čaká mladého človeka?

S novou školou prichádzajú aj zmeny. Konkrétne ide o:

 • nové školské prostredie a orientáciu v ňom,
 • nových učiteľov,
 • nových žiakov,
 • u niektorých iná trasa do školy – cestovanie,
 • nový školský poriadok a režim,
 • nové spôsoby hodnotenia a náročnejšie učivo,
 • viac vyučovacích hodín,…

Všetky tieto nové veci človek musí za krátky čas prijať, naučiť sa ich alebo vedieť s nimi vychádzať. To nazývame procesom adaptácie. Adaptácia je teda prispôsobenie sa novým podmienkam a veciam.

Priemerný čas adaptácie na strednú školu sa pohybuje od 3 do 6 mesiacov. Proces adaptácie je u každého jedinca odlišný. Niekomu to ide rýchlejšie, druhému to trvá dlhšie. Čo môžeme urobiť, aby sme adaptáciu na novú školu zvládli čo najlepšie?

Mohli by sme ich rozdeliť do 3 kategórií:

Informácie:

 • Zistiť si informácie o škole – napr. kto bude môj triedny učiteľ; kto je výchovný poradca na škole; poznám nejakých známych alebo kamarátov, ktorí tam už študujú; poznám niekoho, kto bude môj spolužiak v triede?
 • Na začiatku môže pomôcť pri veľkých školách aj mapa školy, pre lepšiu orientáciu.
 • Očakávania od školy – V čom sa ne/splnili? V čom vidím svoju sebarealizáciu na škole? Kto mi najviac pomáha pri adaptácii na novú školu?

Vzťahy:

 • Je dobré vybudovávať si vzťahy v škole smerom k tolerancii, vzájomnej podpore a rešpektu.
 • Postupne si v kolektíve vybudovávať tolerantné, pomáhajúce a priateľské vzťahy so spolužiakmi.
 • Nemenej dôležité je vybudovávať si rešpektujúce vzťahy k učiteľom.

Spôsoby učenia:

 • Veľmi pomáha pravidelná príprava na vyučovanie – aby sa nám nenakopilo veľa učenia naraz a zrazu zistíme, že nestíhame.
 • Ak niečomu nerozumieš, nikdy nie je hlúpe opýtať sa učiteľa o vysvetlenie novej látky.
Spracovala: Mgr. M. Csáji Fottová