PhDr. Mária Horváthová, PhD.
riaditeľka, psychologička
tel. č.: 055/622 66 15
e-mail: horvathova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 12

PhDr. Beáta Tancsáková
zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia, psychologička
tel. č.: 055/68 23 217
e-mail: tancsakova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 22

Mgr. Ivana Vojtechovská
vedúca oddelenia, psychologička
tel. č.: 055/68 23 203
e-mail: vojtechovska@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 2

PhDr. Ľudmila Capová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 203
e-mail: capova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 2

Mgr. Monika Dutko Hasaralejková
psychologička
tel. č.: 055/68 23 204
e-mail: dutko-hasaralejkova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 3

Mgr. Michaela Jacková
psychologička
tel. č.: 055/68 23 216
e-mail: jackova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 23

Mgr. Lenka Jurčová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 207
e-mail: jurcova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 9

Mgr. Miroslav Litavský
psychológ, kariérový poradca
tel. č.: 055/68 23 212
e-mail: litavsky@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 1

PhDr. Natália Krížová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 216
e-mail: krizova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 23

Mgr. Natália Krokavcová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 212
e-mail: krokavcova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 1

Mgr. Lenka Miterková
psychologička

tel. č.: 055/68 23 204
e-mail: miterkova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 3

Mgr. Martina Molnárová
psychologička

tel. č.: 055/68 23 211
e-mail: molnarova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 14

Mgr. Mária Priputenová
psychologička

tel. č.: 055/68 23 207
e-mail: priputenova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 9

Mgr. Katarína Somorovská
psychologička
tel. č.: 055/68 23 211
e-mail: somorovska@centrumke.sk
poschodie – miestnosť č. 14

 

Mgr. Andrea Šimková
sociálna pedagogička, kariérová poradkyňa
tel. č.: 055/68 23 213
e-mail: simkova@centrumke.sk
2. poschodie – miestnosť č. 21

 

Mgr. Monika Vladová
špeciálna pedagogička
tel. č.: 055/68 23 215
e-mail: vladova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 18

Mgr. Katarína Prokopová
špeciálna pedagogička
tel. č.: 055/68 23 209
e-mail: prokopova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 18

Ing. Jana Hvozdíková
mzdová a personálna agenda
tel. č.: 055/68 23 205
e-mail: hvozdikova@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 7

Ing. Emília Jesenská
ekonómka
tel. č.: 055/68 23 205
e-mail: jesenska@centrumke.sk
prízemie – miestnosť č. 7

Prijímacia kancelária

Michaela Špitková
sociálna pracovníčka
tel. č.: 055/68 23 208
prízemie – miestnosť č. 10

Sekretariát

Jana Michľovič
administratívna a sociálna pracovníčka
tel. č.: 055/622 66 15
1. poschodie – miestnosť č. 12

Adriana Hudáková
upratovačka, vrátnica
tel. č.: 055/68 23 200

Anton Mikula
údržba, vrátnica
tel. č.: 055/68 23 200