C1: Kids’Skills 

Moderný prístup ku kariérovej výchove pozostáva (okrem iného) aj z osvojovania si zručností potrebných pre rozvoj kariéry.

Kids’Skills je metóda na učenie sa nových zručností, získanie nových návykov a upevňovanie osvojených kompetencií. Ide o komplexný nástroj vyvinutý ako praktický model, ktorý priniesli v 90. rokoch, Ben Furman a Tapani Ahola. 

Cieľom Kids’Skills je dať deťom odvahu, pozornosť a pomôcť im osvojiť si zručnosť, ktorá im chýba, aby prekonali svoj problém. Tento prístup je zameraný na riešenie (Solution Focused), avšak namiesto riešenia problému pracujeme s dieťaťom na hľadaní a učení sa novej zručnosti. 

Cieľom nášho workshopu bude stručné predstavenie metódy a praktické skúšanie si základného kroku t. j. premeny problému na zručnosť. 

Lektorka: Katarína Knežová, kariérová poradkyňa, koučka a lektorka.

https://www.katarinaknezova.sk/