K u P O Z

 K u P O Z   je  stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí, ktorý vypracovala  klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová.

Pre koho je určený?

Je vhodný pre deti v mladšom školskom veku, v rozmedzí od 8 do 12 rokov a ich rodiny. Je určený pre deti s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.

 

O čo ide?

Ide o program zostavený zo zaujímavých a atraktívnych úloh, ktoré dieťa vykonáva spolu s rodičom v domácom prostredí. Cieľom je hravým spôsobom podporiť rozvoj dieťaťa, pozornosť, zrakovú a sluchovú percepciu, vytrvalosť, sebavedomie, odolnosť voči stresu a ďalšie vlastnosti psychiky, ktoré sa uplatňujú pri práci v škole aj inde.

Ako na to?

Základ programu spočíva v práci doma v rodine, kde pracujú spoločne rodič s dieťaťom pod vedením odborníka. Program trvá 15 týždňov. Počas tohto obdobia rodič pracuje s dieťaťom na zadaných cvičeniach 15 – 20 minút denne. Súčasťou programu sú pravidelné stretnutia so špeciálnym pedagógom, ktorý program vedie.

Cvičenia sú zamerané  na tieto oblasti:

 • sluchové a zrakové rozlišovanie,
 • pojmové myslenie a pamäť,
 • verbalizáciu a komunikačné kompetencie,
 • trénovanie pozornosti (udržanie a prenášanie pozornosti),
 • logické myslenie,
 • priestorovú orientáciu.

Čo môžete očakávať od programu KUPOZ?

 • zrýchlenie psychomotorického (pracovného) tempa,
 • ustálenie pozornosti pri činnostiach,
 • zlepšenie komunikácie medzi dieťaťom a rodičom,
 • stanovenie pravidelného pracovného režimu,
 • zlepšenie emocionálneho naladenia a zmena prístupu k práci,
 • zážitok úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny u dieťaťa,
 • odbúranie časového stresu, celkové zlepšenie školského výkonu.


V prípade záujmu  kontaktujte:
Mgr. Katarína PROKOPOVÁ
tel. č.: 055/68 23 209
e-mail: prokopova@centrumke.sk


Mgr. Katarína Prokopová, špeciálna pedagogička CPPPaP Karpatská 8, Košice