Stredné školy

P. č.

Názov a sídlo SŠ

Kontaktný psychológ

E-mailový kontakt

Telefonický kontakt

1.
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Škultétyho 10
040 01  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
miterkova@centrumke.sk
055/68 23 204
2.
Premonštrátske gymnázium Kováčska 28
040 01  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@centrumke.sk
055/68 23 204
3.
Súkromné gymnázium FUTURUM
Moyzesova 5
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@centrumke.sk
055/68 23 207
4.
Gymnázium M. R. Štefánika
Nám. L. Novomeského 4
042 24  Košice
Mgr.Barbora MASKAĽOVÁ
maskalova@centrumke.sk
055/68 23 216
5.
Gymnázium
Park mládeže 5
040 01  Košice
Mgr. Ivana ANDREJČÁKOVÁ
andrejcakova@centrumke.sk
055/68 23 203
6.
Gymnázium
Poštová 9
042 52  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
7.
Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s vyuč. jazykom maďarským Kuzmányho 6
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@centrumke.sk
055/68 23 213
8.
Gymnázium sv. T. Akvinského Zbrojničná 3
040 01  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
9.
Gymnázium Šrobárova 1
042 23  Košice
Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
krokavcova@centrumke.sk
055/68 23 217
10.
Hotelová akadémia
Južná trieda 10
040 01  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
miterkova@centrumke.sk
055/68 23 204
11.
Obchodná akadémia
Watsonova 61
040 01  Košice
Mgr. Marcela PRAVDOVÁ
pravdova@centrumke.sk
0903 447 809
12.
Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40
041 37  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@centrumke.sk
055/68 23 204
13.
Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17
040 01  Košice
Mgr. Ján LUKČÍK
lukcik@centrumke.sk
055/68 23 216
14.
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25
040 01  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@centrumke.sk
055/68 23 204
15.
SPŠ elektrotechnická
Komenského 44
040 01  Košice
Mgr. Ivana ANDREJČÁKOVÁ
 
andrejcakova@centrumke.sk
055/68 23 203
16.
SPŠ dopravná Hlavná 113
040 01  Košice
Mgr. Mária BRAŽINOVÁ
brazinova@centrumke.sk
055/68 23 211
17.
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01  Košice
PhDr. Emília Nuberová
nuberova@centrumke.sk
0903 504 910
18.
SPŠ strojnícka
Komenského 2
040 01  Košice
Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
somorovska@centrumke.sk
055/68 23 211
19.
SOŠ J. Bocatia
Bocatiova 1
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@centrumke.sk
055/68 23 207
20.
SOŠ technická a ekonomická J. Szakkayho
Grešákova 1
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@centrumke.sk
055/68 23 213
21.
SOŠ technická Kukučínova 23
040 01  Košice
Mgr. Mária BRAŽINOVÁ
brazinova@centrumke.sk
055/68 23 211
22.
SOŠ železničná Palackého 14
040 01  Košice
Mgr. Ján LUKČÍK
lukcik@centrumke.sk
055/68 23 216
23.
Súkromná SOŠ Bukovecká 17
040 12  Košice
Mgr. Mária BRAŽINOVÁ
brazinova@centrumke.sk
055/68 23 211
24.
Konzervatórium
Timonova 2
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@centrumke.sk
055/68 23 213
25.
Súkromné konzervatórium
Zádielska 12
040 01  Košice
Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
krokavcova@centrumke.sk
055/68 23 212
26.
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15
040 01  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@centrumke.sk
055/68 23 204
27.
SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15
040 01  Košice
Mgr. Miriam ČERVEŇÁKOVÁ
cervenakova@centrumke.sk
055/68 23 203