Výstupy

O podujatí urobila RTVS krátku reportáž, ktorú si môžete pozrieť na tomto linku:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/455077#992 (čas od 14:30).

Vzhľadom k tomu, že Košický kariérkový workshopping sa odohral v čase, keď si deviataci vyberajú stredné školy, poskytli sme informácie o kariérovom poradenstve v rámci príspevku mapujúcom túto problematiku. Diváci sa na to mohli pozrieť v rannom spravodajstve. Vy sa na to môžete pozrieť v archíve:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/454456#3035 (čas od 50:30).


Sme radi za pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov a vyberáme niektoré z komentárov:


K celému podujatiu a workshopom:


Výborne zorganizované. Vyzdvihujem možnosť vybrať si z aktivít podľa potreby a záujmu.
Výborná tvorivá atmosféra.
Príjemná atmosféra, krásne priestory.
Vynikajúca organizácia, všetko bolo prehľadné, časový harmonogram dodržaný.
Lektorky boli úžasné, zaujímavé témy super zvládnuté, príjemné spestrenie boli aktivity pre prihlásených účastníkov, veľmi príjemná atmosféra.
Každý jeden workshop, ktorého som sa zúčastnila bol prínosný, praktický, a oceňujem že bol vedený interaktívne. Troška ma mrzí, že som sa nemohla zúčastniť aj iných workshopov, lebo väčšinou pri rozhodovaní a výbere z troch možnosti som sa rozhodovala medzi dvomi.
Výborní lektori, pripravení.
Veľmi pozitívne hodnotím praktické aktivity, ktoré môžeme v KVaKP využívať na škole.
Prínosom sú námety na hlbšiu prácu so žiakmi v rámci ich hodnotových orientácií a vízie budúcnosti.
Aktuálne, využiteľné, inšpiratívne, použijem…


K panelovej diskusii:


Skvelé, že tam boli VP a KP zo škôl a rozprávali svoje reálne skúsenosti z práce na škole. Našla som tam inšpiráciu na ďalšie aktivity na našej škole.
Diskusia mi rozšírila obzory, bola veľmi nápomocná príkladmi z praxe.


Čo účastníci oceňovali:


Lektorov a organizátorov za takýto typ workshopu a že som sa ho mohla zúčastniť aj keď nie som primárne z košickej školy. Ďakujem.
Výbornú organizáciu celej akcie, rada prídem aj na budúce.
Prácu CPP Karpatská za zorganizovanie a realizáciu takejto skvelej akcie, ktorá mi pomôže v mojej práci kariérového poradcu na škole. Ďakujem.
Odbornosť a interaktívny spôsob prezentácie
Praktickosť, poskytovanie aj názorných pomôcok a možnosť pýtať sa.
Ďakujem za celý deň, každý jeden workshop a príjemných a zdieľnych lektorov, a aj organizáciu podujatia- celkovú myšlienku.
Vynikajúcu organizáciu, odbornosť prednášajúcich, zaujímavé témy.


Čo by účastníkov potešilo nabudúce:


Takýto workshop uskutočniť na pravidelnej báze.
Zorganizovať takúto vzdelávaciu akciu. Určite by som sa jej zúčastnila.
Viac výstupov priamo z praxe kar. poradcov, zdieľanie z ich praxe ako postupujú, námety z prace.
Dlhšie workshopy zamerané na jednu-dve témy.
Pravidelne 2x do roka realizovať KKW. Ďakujem za príležitosť zúčastniť sa a opäť načerpať veľa energie a inšpirácie z lektorov a účastníkov KKW.
Budem rada za akékoľvek nové poznatky v tejto oblasti. Workshopové stretnutie zopakovať 🙂
Ponúknuť ďalšie návrhy na aktivity a metodiky modernej práce so žiakmi na strednej škole. napr. burzu nápadov a aktivít.
Viac tém
Viac odprezentovať ďalšie osvedčené aktivity v rámci KAP na škole.
Zorganizovať takéto podujatie so zaujímavými praktickými aktivitami a v spoločnosti skvelých ľudí každý rok (minimálne). Dúfam, že bude 2. až x-tý ročník. Veľa nápadov… aj na aktivity aj na lektorov.

Poznámky z panelovej diskusie zameranej na rozvoj kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v podmienkach bežnej školy.