Aktuality pre rodičov

Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023

Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť, dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému. Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti … Continue reading Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023

Pokračovanie článku


„Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 2- grafémova časť“

„Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 2- grafémova časť“ – prihlasovanie a bližšie informácie

Pokračovanie článku


Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku podľa D.B. Eľkonina

 Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku podľa D.B. Eľkonina – hravou formou rozvíjame predčitateľské zručnosti, jazykové zručnosti – prihlasovanie a bližšie informácie

Pokračovanie článku


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

 

 

Ako môžete podporiť dieťa s poruchami učenia?

 

 

 

 

 

 

Aktivity na rozvoj kognitívnych schopností

 

 

 

 

 

 

 

Pomôž si pri strese, hneve a zlej nálade!

 

 

 

 

 

Príbehy z peračníka_maľované čítanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

Podporný program pre mladších žiakov
„Ako pomôcť s čítaním…“

 

 

 

 

Podporný program pre mladších žiakov
„Ako pomôcť s čítaním…“

Pracovné listy

 

 

 

 

 

 

Hravé osvojovanie písmen

Poznávame písmena hrou pre žiakov 1. ročníka ZŠ

 

 

 

 

 

Ako pripraviť predškoláka na čítanie
alebo
Ako predchádzať ťažkostiam v čítaní a písaní

 

 

 

 

 

Ako pripraviť predškoláka na čítanie
alebo
Ako predchádzať ťažkostiam v čítaní a písaní

 

 

Budovanie sebacitu – výchovné línie

Foto zdroj: psypost.org

Rodinná výchova predstavuje začiatočné štádium celého výchovného pôsobenia. Až neskôr sa rozširuje o školskú a mimoškolskú výchovu. Dieťa je formované celým životom rodiny:pôsobí naň rodinné prostredie, činnosť členov rodiny a rodinná atmosféra. čítaj viac ->

 

 


Choroba ako odkaz dieťaťa

Foto zdroj: tempore.ru

Neustále sa vracajúce choroby… kašeľ, zápaly, bolesti hlavy, hnačky, bolesti bruška, dusenie, pomočovanie. Väčšina rodičov si myslí, že je to normálne alebo, že ich dieťa je náchylnejšie na choroby. Lekári predpisujú ďalšie a ďalšie lieky, ktoré nezaberajú, dokonca žiadna príčina sa nenájde. Tá však môže byť niekde úplne inde a ochorenie môže mať oveľa hlbšie súvislosti, ako by sa mohlo zdať. čítaj viac ->


 

Cvičenia pre ľahšie učenie – prepájame hemisféry!

Foto zdroj: pngwave.com

Milí rodičia,
mnohí  z Vás sa aktuálne iste stretávajú s problémom motivácie Vašich detí k učeniu. V domácom prostredí sa nachádza veľa rušivých podnetov, a aj keď sa už dostanete k úlohám, ide to ťažko. Nasledujúce hry sú postavené na princípe zlepšovania koncentrácie prostredníctvom prepájania mozgových hemisfér. V čom to môže pomôcť? čítaj viac ->

 


Kto sú dvojito výnimočné deti, ako si ich všimnúť a čo potrebujú?

Foto zdroj: steempeak.com

Každé dieťa potrebuje podporu v rodine aj v škole. U niektorých vieme, že potrebujú podporu väčšiu, aby sme obmedzili vplyv choroby, postihnutia či hendikepu a umožnili im plnohodnotne sa vzdelávať. Vieme a akceptujeme, že máme deti, ktoré nie sú pomalé, ani nechápavé, len majú špecifický problém napríklad s čítaním, gramatikou, počítaním, alebo sú neobratné. čítaj viac ->

 


Grafomotorika hravou formou

Foto zdroj: istockphoto.com

          Máte doma predškoláka a vy z každej strany počúvate o tom aké dôležité je vedieť držať ceruzku, kresliť čiary, prípadne niektorý z jeho rovesníkov už aj pekne píše. Valia sa na vás z každej strany informácie o školskej pripravenosti, zrelosti, rozvoji hrubej, jemnej motoriky a grafomotoriky a vy sa cítite úplne zmätene? Čo vlastne tieto pojmy znamenajú? čítaj viac ->

 


Ako pracovať s dieťaťom s VPU v domácom prostredí

Príručka


Ako rozvíjať koncentráciu pozornosti dieťaťa v domácom prostredí + Námety na hry

Foto zdroj: perkinselearning.org

          V období nástupu do školy by malo byť dieťa zrelé vo viacerých oblastiach. Okrem iného, by malo vedieť spracovať podnety, informácie, zapamätať si ich a následne využiť. Pozornosť, koncentrácia a schopnosť sústrediť sa. Toto všetko sa vyžaduje nielen od školopovinného dieťaťa, ale aj od predškoláka. čítaj viac ->

 

 


Komunikácia dospelého s dieťaťom v konfliktných situáciách

Foto zdroj: pinterest.com

                Bežným dennodenným konfliktom s dieťaťom sa pravdepodobne nevyhneme. Súčasná doba prináša do rodiny konflikty ešte viac. Tak ako my dospelý, aj dieťa presadzuje svoju osobnosť, prejavuje svoju vôľu, potreby a nálady, ktoré sa niekedy iskrivo stretávajú so zámermi rodičov. Niekedy nás prepadá bezradnosť až zlosť, inokedy problém vyriešime pružne a účinne. čítaj viac ->

 

 


Sociálny a emocionálny rozvoj dieťaťa + Námety na hry

Foto zdroj: montessorimayab.com

          Predškolský vek je najvýznamnejším obdobím formovania základov osobnosti dieťaťa. Obdobie predškolského veku  je zásadným spôsobom ovplyvnené prostredím materskej školy. Napriek tomu však základom pre správny vývin dieťaťa je domáce prostredie a jeho najbližšia rodina. Dieťa sleduje správanie a reakcie svojich rodičov, napodobňuje ich a tak sa snaží pochopiť okolitý svet a správanie ľudí v jeho okolí. Po dovŕšení 6 roku je čas nastúpiť do prvej triedy. Táto udalosť je pre každé dieťa výnimočná. čítaj viac ->

 


Prečo je digitálna gramotnosť pre deti dôležitá?

Foto zdroj: sites.google.com

          Rastúci počet prípadov kyberšikany, či rôznych foriem útokov prostredníctvom sociálnych médií sú dôkazom, že deti treba náležite pripraviť na digitálny svet.  Digitálna gramotnosť neznamená len vedieť si pustiť video na Youtube alebo skontrolovať Facebook. Digitálna gramotnosť zahŕňa celú škálu tém a to najmä: čítaj viac ->

 

 


Hyperaktívne dieťa v rodine

Foto zdroj: journeytonewbeginnings.com

          Milí rodičia, aj Vy pozorujete, že Vaše dieťa je „akési iné“ , ako je dieťa Vašich známych? Ste už unavení  z neustáleho napomínania Vášho dieťaťa, aby sa už upokojilo? Musíte byť v neustálom strehu, aby zase niečo nevyviedlo, nerozbilo, neprevrátilo? Alebo prídete domov z rodičovského združenia, kde ste si vypočuli, aké je Vaše dieťa v škole nepozorné, ako počas vyučovania s ťažkosťami plní pokyny učiteľov, ako pri čítaní sa nevie zorientovať v texte, pri počítaní sa mýli alebo neustále niečo stráca či zabúda…? čítaj viac ->

 


Nástup a adaptácia na materskú školu

Foto zdroj: vental.de

          Nástup dieťaťa do materskej školy predstavuje dôležitý zlom nielen v jeho živote ale aj v živote ich rodičov. Pre dieťa preto, že vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva a pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých. Dieťa prvýkrát trávi dlhší čas bez rodičov, zvyká si na autority, nové pravidlá a kolektív… čítaj viac ->

 


Adaptácia na 1. ročník ZŠ

Foto zdroj: clipartart.com

          Vstup do školy predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa a jeho rodiny. Končí sa obdobie bezstarostných hier a začínajú prvé vážne povinnosti. Ako deťom pomôcť zvládnuť adaptačné obdobie na školu čo najlepšie? … čítaj viac – >

 

 


Moje dieťa končí I. stupeň ZŠ , čo ďalej ?

Foto zdroj: costascola.com

          Ctení rodičia, stojíte pred dilemou a neviete sa správne rozhodnúť, čo by bolo vhodnejšie pre Vaše dieťa, ktoré končí prvý stupeň základnej školy a malo by nastúpiť na druhý stupeň ZŠ? Má Vaše dieťa ostať na ZŠ alebo by bolo preňho vhodnejšie prestúpiť na 8-ročné gymnázium? čítaj viac ->

 

 

 


HRV biofeedback

     Analýza variability srdcovej frekvencie (HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavoch.

     Cieľom tejto metódy je dosiahnuť optimálny stav, v ktorom budú srdce, myseľ a emócie fungovať v harmonickom a synchronizovanom stave. Systém to umožňuje prostredníctvom procesu, ktorý zobrazuje variabilitu srdcovej frekvencie v reálnom čase. Tento stav sa nazýva koherenciou (coherence).

     Prostredníctvom techník koherencie sa postupne zvyšuje odolnosť, energia, psychická pohoda a emočná stabilita. Túto metódu možno úspešne použiť na znižovanie strachu, stresu a úzkosti.

     Interaktívne hry poskytujú zábavný spôsob ako zaujať najmä deti, ale tiež ľudí rôzneho veku a hravou formou ich naučiť ovládať svoju fyziológiu, zlepšiť schopnosť sústredenia, pozornosti a učenia a tým zvýšiť celkovú emočnú rovnováhu.

Spracovala: Mgr. I. Vojtechovská