Tag Archives: porada výchovných poradcov

Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov SŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 13.06.2023 (utorok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti

Pozvánka: Stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ

Pozývame začínajúcich výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 28.04.2023 (utorok)
so začiatkom o 14:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti