Tag Archives: stredných škôl

Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov SŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 13.06.2023 (utorok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti