Category Archives: Pre žiakov

Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023

Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému. Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením v jednom – univerzálnom centre poradenstva a prevencie.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena názvu nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“. Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajšími štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS Košice-Barca na Tešedíkovej ulici 3 a pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Sídlo kmeňového pracoviska je ako doteraz na ulici Karpatská 8, Košice. Zároveň vzniká Elokované pracovisko CPP na ulici Tešedíková 3, Košice-Barca a CPP na ulici Opatovská cesta 101, Košice.  

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Centrum poradenstva a prevencie
Karpatská 8
040 01 Košice

Kontakty a spôsob objednávania nájdete na stránke centra.

 • Naše kontakty:
Elokované pracovisko 1 CPP Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca
mobilný kontakt:  0903 447 809
Elokované pracovisko 2 CPP Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
mobilný kontakt:  0903 504 910

POMOC UKRAJINE

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , dáva do pozornosti materiály, ktoré prevenčne upozorňujú na obchodovanie s ľuďmi.

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – SK

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – UA

Materiál Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ohrozenia detí súvisiacich s migráciou na Slovensku)

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným znevýhodnením – pre využitie v teréne nájdete na:
https://www.rpsp.eu/publikacie/

 alebo

http://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2022/03/karticky_2.pdf

 •  k dispozícii je web stránka : www.ua.gov.sk so základnými informáciami pre cudzincov (azyl, zamestnanie, OSĽ), s dôležitými informáciami pre utečencov UA
 • www.pomocpreukrajinu.sk  (možnosti ubytovania)
 • k dispozícii je NLP 0800 800 818, zabezpečená komunikácia v UA jazyku, prevádzku zabezpečuje SKCH, t.j. teda odborníci v oblasti pomoci a podpory OSĽ

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K (ďalej len NL).

Národná linka poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu pre deti ohrozené násilím bezplatne formou chatu na adrese www.viacakonick.sk, e-mailom na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk alebo cez mobilnú aplikáciu „Viac ako ni(c)k“  24 hodín 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc alebo podporu. Linka je neanonymná/anonymná – vzhľadom k okolnostiam.  

 

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom – získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou. Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.

TLAČOVÁ SPRÁVA: TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR

 

Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“.

Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“.

Cieľovou vzorkou sú dospelí nad 18 rokov: rodičia, ale aj dospelí, ktorí rodičmi nie sú.

V súvislosti so situáciou ohľadom COVID-19 v našej krajine by sme radi aj s Vašou pomocou realizovali výskum, ktorého cieľom je zmapovať obraz Vášho života v aktuálnom čase a v čase, keď bol výrazne ovplyvnený šírením koronavírusu a reštrikčnými opatreniami.

Vďaka zozbieraným dátam od Vás bude môcť VÚDPaP reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť smerovanie v poradenstve a výskume tak, aby sme našim rodičom ale aj všetkým občanom čo najviac uľahčili aktuálnu situáciu a vedeli efektívne reagovať v prípade vzniku podobných situácií.

Ďakujeme, VÚDPaP.

Kliknite sem, prosím: https://forms.gle/dASRV9M9S8Q377pr5

Články odborných zamestnancov k aktuálnej situácii

 


On-line vzdelávanie

Foto zdroj: edraak.org

Dnes je internet veľmi silné médium. Prostredníctvom ktorého môžeme komunikovať, nakupovať, alebo pracovať. V súčasnosti prechádza naše školstvo akousi veľkou ,,reformou“. Vzdelávanie našich detí prebieha z domu. Pedagógovia si museli zo dňa na deň osvojiť novú formu kontaktu so svojimi žiakmi a ešte k tomu im aj každodenné odovzdávať nové informácie. čítaj viac ->

 


„NUN-CHI“ – Recept na šťastie

Foto zdroj: MindBodyGreen.com

Všetci dnes prežívame mimoriadnu situáciu, na ktorú sme neboli vôbec pripravení. Pandémia koronavírusu zachvátila už pomaly celý svet. Denne sa k nám dostávajú informácie o tom, koľko ľudí je pozitívnych na COVID-19, koľko ľudí mu podľahlo. Tieto informácie doliehajú na každého z nás, ovplyvňujú naše myšlienky, naše pocity, menia naše priority, životné hodnoty aj vzájomné vzťahy. čítaj viac ->

 


 

Ocenenia pre matky, otcov a všetky deti

Foto zdroj: efrontlearning.com

Milí rodičia a deti,
dnešný článok začnem v mojom ponímaní netradične, a to príbehom. Či už budete mať možnosť si tento článok prečítať alebo nie, nevadí. V týchto náročných dňoch sa príbehy stali azda tou jedinou terapiou pre nás všetkých. Jednak pre tých, čo ich píšu, ale aj tých, čo ich čítajú.  čítaj viac ->

 


 

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Foto zdroj: pixabay.com

     

   Milí rodičia detí všetkých vekových skupín. Prakticky zo dňa na deň sme boli nútení zmeniť náš každodenný život plný povinností, radostí aj starostí a ocitli sme sa v doposiaľ nepoznanej situácii. Je preto prirodzené, že sa cítime v týchto dňoch vyčerpaní, v strese a pod tlakom každodennej rutinnej karantény.   čítaj viac ->
Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse

 

 


Možnosti sebapodpory v kríze

Foto zdroj: aboutmanchester.co.uk

Čo je kríza? Aké sú možnosti podpory pri jej zvládaní? Aké sú stratégie zvládania? Čo s emóciami? Kedy vyhľadať odbornú pomoc? čítaj viac ->

 

 


Ako zvládnuť nasledujúce dni čo najlepšie, najefektívnejšie i najláskavejšie?

Foto zdroj: kinetixhr.com

          Drvivá väčšina z vás rodičov má doma školopovinné deti. Aj naši učitelia sa snažia pracovať s touto situáciou podľa svojich možností a schopností. Mnohí z vás máte možno pocit, že sa ten nápor úloh či povinností nedá zvládnuť, obzvlášť ak sa to spája s vašou vlastnou prácou. Tieto dni si vyžadujú veľkú dávku pochopenia a trpezlivosti. čítaj viac -> Ako zvládnuť nasledujúce dni čo najlepšie, najefektívnejšie i najláskavejšie?


Ako ovplyvňuje koronavírus naše psychické zdravie?

Foto zdroj: pinchofattitude.com

  Rozhlas, televízia, tlač minútu po minúte nás informujú o aktuálnej situácii ohľadom šírenia nového koronavírusu COVID-19. Nové potvrdené prípady, úmrtia, mimoriadna situácia, opatrenia zo strany vlády alebo prázdne regály v obchodoch či vykúpené lekárne. Je to ozaj situácia, v ktorej je ťažké si zachovať chladnú hlavu. čítaj viac ->Ako ovplyvňuje koronavírus naše psychické zdravie

 


Koronavírus nám pomáha aj pri utužovaní vzťahov

Foto zdroj: medium.com

          Počas nasledujúcich dní a týždňov obdobia karantény spolu trávia rodiny neporovnateľne viac času, ako za iných, bežných okolností. Možno vďaka tejto pandémie sa naučíme spomaliť a byť častejšie so svojou rodinou. Súčasný životný štýl rodín je už dlhšiu dobu taký, že spolu trávia denne pár hodín po práci a keď sa podarí aj víkendy.  čítaj viac ->

 


 Ako zvládnuť emócie v súčasnej pandemickej situácii?

Foto zdroj: alblandmedia.com

          Súčasná pandémia okrem ohrozenia bezprostredného fyzického zdravia predstavuje veľké riziko aj pre našu psychiku. Rozhlas, televízia, sociálne siete minútu po minúte nás informujú o aktuálnej situácii ohľadom šírenia nového vírusu. Nové pozitívne otestované prípady, úmrtia, mimoriadna situácia či rôzne opatrenia zo strany vlády. čítaj viac ->

 


Šesť krokov k psychickej a fyzickej pohode

Foto zdroj: pinterest.com

Milí rodičia,
chceli by sme vás oceniť a vyjadriť obdiv za to, ako každé ráno vstávate s veľkými otáznikmi, čo všetko dnes potrebujte urobiť. Ponúkame vám niekoľko tipov, ako zvládať tieto dni… čítaj viac ->

 

 

 


 

OZNAM

Vážení žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR bolo  poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení  v období od 16. marca 2020 do odvolania pozastavené.

Avšak naši odborní zamestnanci pracujú doma a sú vám k dispozícií
 nasledujúcimi spôsobmi.

 • emailu  – online poradenstvo s odbornými zamestnancami 
                  (aktualizovaný zoznam nájdete T U )
 • centrálneho emailu: skola@pppke.svcmi.sk
 • telefónu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  na tel. čísle: 055/622 66 15
  prosíme, aby ste volali na CENTRÁLNE TELEFÓNNE ČÍSLO, nie na telefónne čísla zamestnancov
 • Skype: CPPPaP Karpatská 8 Košice v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
 • vyplnením  online formulára  

Aktuálne informácie budeme zdieľať prostredníctvom našej facebookovej stránky: facebook.com/cpppapkarpatska


Aj v tejto mimoriadnej situácii vám chceme byť nápomocní pri riešení
vašich aktuálnych problémov.

Budeme radi, ak aj v tomto období budeme môcť byť s vami,
pomôcť  vám a podporiť vás.

                                                                                             kolektív CPPPaP Karpatská 8, Košice