OZNAM

Vážení žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR bolo  poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení  v období od 16. marca 2020 do odvolania pozastavené.

Avšak naši odborní zamestnanci pracujú doma a sú vám k dispozícií
 nasledujúcimi spôsobmi.

 • emailu  – online poradenstvo s odbornými zamestnancami 
                  (aktualizovaný zoznam nájdete T U )
 • centrálneho emailu: skola@pppke.svcmi.sk
 • telefónu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  na tel. čísle: 055/622 66 15
  prosíme, aby ste volali na CENTRÁLNE TELEFÓNNE ČÍSLO, nie na telefónne čísla zamestnancov
 • Skype: CPPPaP Karpatská 8 Košice v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
 • vyplnením  online formulára  

Aktuálne informácie budeme zdieľať prostredníctvom našej facebookovej stránky: facebook.com/cpppapkarpatska


Aj v tejto mimoriadnej situácii vám chceme byť nápomocní pri riešení
vašich aktuálnych problémov.

Budeme radi, ak aj v tomto období budeme môcť byť s vami,
pomôcť  vám a podporiť vás.

                                                                                             kolektív CPPPaP Karpatská 8, Košice