Category Archives: Aktuality

Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní a výchovných poradcov stredných škôl

Pozývame výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 13.10.2023 (piatok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach na Zádielskej 1222/1, Košice.

Online potvrdenie účasti

Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov ZŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 14.06.2023 (streda)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti

Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov SŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 13.06.2023 (utorok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti

Pozvánka: Stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ

Pozývame začínajúcich výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 28.04.2023 (utorok)
so začiatkom o 14:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti