DEŇ BOJA PROTI AIDS

Na Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach sa bude 01.12.2023 konať celoškolská aktivita „Deň boja proti AIDS“. O prednášky je každoročne veľký záujem zo strany študentov, ktorým sú ponúknuté komplexné informácie k problematike AIDS, drogovým závislostiam a drogovej trestnej činnosti.