Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní a výchovných poradcov stredných škôl

Pozývame výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 13.06.2024 (štvrtok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach na Zádielskej 1222/1, Košice.

Online potvrdenie účasti