PIATOK 14.01.2022

PREČO ROBIŤ VÝSKUM NA STREDNEJ ŠKOLE?

Chceš ísť na stáž do Ameriky alebo na konferenciu do Singapuru? Spoznávať ľudí na celom svete a pomáhať riešiť globálne problémy? Chceš pracovať na kreatívnych projektoch? Odpoveď je veda. Výskum môže začať už na základnej škole. A prečo a ako? Nie je to nuda? A nebudem mať kamarátov na kocky? Lekárka a výskumníčka vo Švajčiarsku Emília Petríková vám dnes porozpráva o tom, ako sa od výskumu v krčme dostala k spolupráci s Európskou komisiou a Mayo Clinic.

Lektori:
Emília Petríková
Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina:  SŠ
Registrácia (do 13.01.2022 do 12:00 hod.): https://forms.gle/4piPMA6ALhNZ9CDh7


Aktivita „HĽADANIE POKLADU“

Každý človek je na svojej ceste životom vyzbrojený svojimi silnými stránkami, tým čo je preňho typické, výnimočné, čo mu pomáha zdolávať prekážky a nepriazeň osudu. 

Všetci sme hrdinovia nesúci posolstvo hľadania pokladu. Svojho vnútorného pokladu, ktorým je naša osobná sila. Počas života na to zabúdame a v zásadných okamihoch, keď sa na svojej ceste strácame, odbočujeme, bojujeme s prekážkami, nám práve náš drahocenný poklad veľmi pomáha.  

Počas tejto aktivity si účastníci ako hrdinovia svojho príbehu vyskúšajú prejsť dobrodružnú cestu do vlastnej vnútornej krajiny, kde budú objavovať samých seba, skryté zákutia svojich možností, zabudnuté poslanie, atď. 

Cieľom aktivity je cez symboliku príbehu sa rozpomenúť na to, kto vlastne sme.

Lektor: Mgr. Andrea Šimková, sociálna pedagogička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15
Cieľová skupina: kariéroví poradcovia na ZŠ a SŠ
Registrácia (do 13.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov): https://forms.gle/S6Tkic4j24SH4n3U9


AKO TVORIŤ KONCEPCIU KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA NA ŠKOLE?

Je tvorba koncepcie nutné zlo, alebo môže byť aj užitočná? Potrebujeme ju na školách? V rámci workshopu budú účastníci v spolupráci s lektorom vytvárať podklady pre koncepciu kariérovej výchovy a poradenstva na škole. Odrazíme sa od vízie školy a popisu aktuálneho stavu na škole. Predstavíme si jeden z možných spôsobov, ako na koncepciu nazerať. Účastníkom bude ponúknutá štruktúra pokrývajúca jednotlivé oblasti KVaKP a tí aktívnejší si z aktivity odnesú rozpracovanú koncepciu, ktorú môžu následne v spolupráci s kolegami na škole dotiahnuť. Registrovaní účastníci dostanú v predstihu jednoduché zadanie na ktoré sa bude v rámci online workshopu nadväzovať.

Lektor: Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 90 min.
Počet účastníkov: 30
Cieľová skupina: Workshop pre management škôl
Registrácia (do 13.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov): 
https://forms.gle/8MAoVziehH68dfdz6


ČO JE V MOJOM ŽIVOTE DÔLEŽITÉ?

Rozmýšľal si niekedy, čo je pre Teba v živote skutočne dôležité? Ktoré hodnoty sú prioritné? Ako by mala vyzerať práca Tvojich snov? Poďme o tom spolu uvažovať! Veľa peňazí, ale málo voľného času? Pracovať ďaleko od domova a rodiny? Pracovať radšej doma sám, alebo byť súčasťou pracovného kolektívu? Cieľom tejto aktivity je uvedomenie si, ako vnútorné hodnoty môžu a nemusia ladiť s našou prácou a jej požiadavkami.  Na mnohé podobné otázky môžeš po realizácii aktivity získať odpovede v rámci diskusie alebo vlastným sebauvedomením.

Lektori:
Mgr. Marieta Fedorová, psychologička, CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice
Mgr. Ľubica Balunová, psychologička, CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice
Termín: 14.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ
Registrácia (do 13.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov): https://forms.gle/JukUnqwRD5rr9fzUA


STROM POVOLANÍ
Ako byť dobrým kariérovým sprievodcom pre vlastné deti? 

Vaše dieťa sa nachádza na rázcestí a vyberá si akým smerom ísť, akú školu si vybrať, čomu sa v živote venovať. Je to pre neho výzva a niekedy potrebuje poradiť a nasmerovať. Možnože aj od vás 🙂 Aktivita ponúkne rodičom nástroj na zamyslenie sa nad tým, ako zvládnuť spolu so svojim dieťaťom rozhodovanie o jeho budúcnosti. 

Lektori:
Mgr. Lenka Čigášová, psychologička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Zuzkin park 10, Košice Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 14:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet zúčastnených: neobmedzený
Cieľová skupina: rodičia
Registrácia (do 13.01.2022 do 12:00 hod.):
https://forms.gle/TjzZq394kgwJrcLz9