ŠTVRTOK 13.01.2022

EXTROVERT? INTROVERT? AKO TO MÔŽE SÚVISIEŤ S MOJÍM BUDÚCIM POVOLANÍM?

V rámci skupinovej online aktivity dokážu účastníci z poskytnutého dotazníka zistiť, či inklinujú skôr k extroverzii alebo introverzii. Účastníkom budú podrobnejšie vysvetlené tieto relatívne nemenné vlastnosti osobnosti. Následne ich prostredníctvom riadenej diskusie podporíme dať danú vlastnosť do súladu s preferovanou voľbou povolania, uvedomiť si, pri ktorých povolaniach je výhodou byť skôr extrovert alebo introvert.

Lektori:
Mgr. Marieta Fedorová, psychologička, CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice
Mgr. Ľubica Balunová, psychologička, CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice
Termín: 13.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ, stredoškoláci
Registrácia (do 12.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účsatníkov): https://forms.gle/6V7CSswg7FKSrZfy7


MÔJ ĎALŠÍ KROK

Pokiaľ chceme dosiahnuť nejaký cieľ, budeme úspešnejší, ak si jeho dosahovanie naplánujeme. A inak tomu nie je ani v oblasti kariéry.

Online aktivita je zameraná na podporu účastníkov v definovaní svojich kariérnych cieľov, a to zodpovedaním si niekoľkých otázok. Kde sa nachádzam dnes? Kam mám namierené? Aké kroky potrebujem urobiť, aby som to dosiahol/dosiahla?

Ak si žiakom/žiačkou 9. ročníka základnej školy a privítal/a by si podporu pri plánovaní svojej kariérnej cesty, alebo sa len chceš dozvedieť viac o plánovaní kariéry, prihlás sa. Radi Ťa uvidíme…

Nezabudni si však zapnúť kameru a mikrofón

Lektori: 
Mgr. Gabriela Laučeková, sociálna pedagogička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Spišská Nová Ves
Mgr. Richard Vojtas, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Spišská Nová Ves
Termín: 13.01.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet zúčastnených: 15 žiakov
Cieľová skupina: žiaci 9. roč. ZŠ
Registrácia (do 12.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov):
https://forms.gle/f26S8BD8Q8mCb6Ar9


9 ŽIVOTOV
Hľadanie správnej životnej cesty

V tejto online aktivite nič nie je nemožné. Môžeš byť čím len chceš. Ak si to chceš vyskúšať, pozývame ťa k účasti na tejto kreatívnej rozhodovacej technike. Môžeš pri tom uvažovať o svojich kvalitách, tvorivým spôsobom si plánovať  budúcnosť a získavať spätnú väzbu. Určite získaš o sebe nové informácie.

Predpokladá sa aktívna účasť formou diskusie so zapnutou kamerou.

Lektor: Mgr. Eva Štefanová, sociálna pedagogička, CPPPaP Okružná 3657,  Michalovce
Termín: 13.01.2022 o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 12.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov): https://forms.gle/Jam5zGjW2u9KmyP28


ZÁŽITKAMI K POVOLANIU – ZŠ A SŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Webinár bude určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Košickom kraji. Cieľom webinára bude zdieľanie konkrétnych aktivít pre PZ a OZ, ktoré môžu realizovať so žiakmi a študentmi v rámci kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku, aktivity Vám však ponúkneme v maďarskom jazyku. Cieľom týchto aktivít je, aby si žiaci a študenti dokázali efektívne vybrať svoje budúce povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, záujmami a aktuálnymi trendmi na trhu práce. Účastníci počas tohto webinára zažijú ukážky vybraných aktivít aj sami na sebe, preto by nás potešila Vaša aktívna účasť so zapnutou kamerou.

Lektori:
PhDr. Edina Brekovská, psychologička, CPPPaP, kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca, CPPPaP kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
Termín: 13.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie
Trvanie: 90 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ a SŠ v Košickom kraji
Registrácia (do 12.01.2022 do 12:00 hod.): https://forms.gle/qG8MKU9waypU9Ytr6


PRÍRODNÉ VEDY S PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU – GEOGRAFIA

Ponuka rozvojových aktivít od prírodovedeckej fakulty UPJŠ

“Bol si na olympiáde v krajskom kole? A koľký si skončil?” Tieto otázky asi pozná každý aktívny žiak, ktorý sa zapojil do nejakej súťaže. Chceme veriť, že súťaže toho ponúkajú viac. Je to príležitosť pre tých, čo chcú niečo pochopiť, vyskúšať, overiť či spracovať. “Čo si sa na súťaži naučil? Bola si aj v nejakom labáku? Našiel si tam nových priateľov s podobnými záujmami? Mohla si niečo odkonzultovať s profíkom, alebo sa zapojíš do nejakého projektu? Bude sústredenie? Nenašiel si tam konzultanta na Tvoj zámer na SOČku?” Znejú vám tieto otázky lepšie? Potom ste na správnom mieste, pretože u nás na fakulte vidíme súťaže, ako kulisy vášho rozvoja a vstupnú bránu do odborných komunít. O geografickej olympiáde, SOČke. AMAVETe a ďalších príležitostiach v odbore geografia vám porozprávajú RNDr. Stela Csachová, PhD. RNDr. Alena Gessert, PhD., RNDr. Dušan Barabas, PhD. , prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Lektori:
RNDr. Stela Csachová, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.
RNDr. Dušan Barabas, PhD.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Termín: 13.01.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Registrácia (do 12.01.2022 do 12:00 hod.): 
https://forms.gle/sNQEqrWaddtMegKQ6