Spolupráca

V rámci spolupráce s Ministerstvom vnútra SR sa spolupodieľame pri zdieľaní informácii
a podpory prevencie v tomto období.